Mocsolyás

Aktuális

 • 2020.03.18.

  Hirdetések - Nagyböjt 3. hete

  1. A járvány okozta rendkívüli helyzet miatt aktuális hirdetésünk minden ránk bízott egyházközségre vonatkozóan a Főoldal / Aktuális rovatában olvasható.
  2. A templomépítés kivitelezési munkáját figyelemmel kísérhetik honlapunk rovatán keresztül, ide kattintva ahol képekkel folyamatosan bővülő albumot nyitottunk. A templomépítéshez nagyban hozzájárultak a kedves hívek imáikkal és adományaikkal. Szeretnénk kiemelni a Művész úr közbenjárására Magyarország Kormányától kapott támogatást, az Érsek úr támogatását, valamint az Önkormányzat és a Polgármester úr támogatását, akik a telekár visszaadományozásán túl eddig is sok segítséget nyújtottak a templomépítéshez. Bízunk benne, hogy templomunk bútorzatára (oltár, ambó, tabernákulum, székek, padok, sekrestye bútor) és más szükséges kiadásokra továbbra is számíthatunk a kedves hívek adományaira. Adományaikat az egyházközség templomépítésre létrehozott 10700086 – 48296803 – 51200002 bankszámlájára fizethetik be csekken vagy átutalással. Isten fizesse meg mindenki nagylelkű adományát!
  3. Dr. Ternyák Csaba érsek atya közleménye:

   „Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-árol úgy rendelkeztek, hogy azt a Magyar Katolikus Egyház kapja meg...

 • 2019.10.22.

  Alapkőletételi ünnepség

     2019. október 19-én gyönyörű idővel ajándékozta megy a Mocsolyási Egyházközséget az Úr, amikor az épülő templom alapkőletételi ünnepségére került sor. Dr. Ternyák Csaba érsek úr megbízásából az ünnepi szentmisét és az azt követő alapkő megáldást Juhász Ferenc, pápai káplán, esperes atya végezte. Az ünnepségünket megtisztelte jelenlétével...

 • 2019.07.05.

  Elkezdődött a templomépítés!

     Az adminisztrációs és engedélyezési munkálatok után az elmúlt hetekben elkezdődött a mocsolyási templom tényleges építése. Az építésről folyamatosan bővülő képeket ide kattintva tekinthetnek meg olvasóink.

     A templomépítés támogatására a Mocsolyási Római Katolikus Egyházközség által létrehozott bankszámlát "Mocsolyás templomáért" névvel, amelynek számlaszáma: 10700086-48296803-51200002. Ide várjuk továbbra is a nagylelkű adományokat!

 • 2017.03.03.

  Jótékonysági est az építendő mocsolyási templomért

    Január 28-án este a kisgyőri sportcsarnok adott helyet annak a jótékonysági estnek, amelyet az építendő mocsolyási templomért rendeztek. Nemcsák Károly művész úr meghívására neves művészek léptek fel, akik színvonalas műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket, melyet jó hangulatú együttlét követett.

    Isten áldja meg mindazok munkáját, szolgálatát, akik ennek az estének létrejöttéhez, lebonyolításához hozzájárultak!

    Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2016.12.26.

  Telek és keresztmegáldás - 2016.

     Advent 4. vasárnapjának előestéjén a szentmisét követően került sor a leendő templom telképnek megáldására. A telekre felállított kereszt jelzi minden arra járó számára szándékunkat az új templom építését illetően.

     A képre kattintva galéria nyílik az eseményről!

Történet

A plébánia (rövid) története

Feltöltés alatt...

Miserend

2019.11.30.

Vasárnap

17:00

a hónap utolsó vasárnapja kivételével

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Dr. Ternyák Csaba egri érsek rendelkezése nyomán a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt a szentmisék és a közösségi alkalmak nem kerülnek megtartásra a rendelkezés visszavonásáig. 

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

Mocsolyási R. K. Egyházközség
A Kisgyőri R. K. Egyházközséggel közösen

 • Czárné Kovács Eszter
 • Lőrincz Sándorné
 • Marincsák István
 • Mészáros Istvánné
 • Stampel Lajos