Mocsolyás

Aktuális

 • 2024.04.13.

  Hirdetések - Húsvét 3. hete

  1. A legközelebbi szentmise Mocsolyáson jövő vasárnap, április 21-én, húsvét 4. vasárnapján lesz a szokott időben 18:00-kor.
  2. Április 27-én Tavaszünnep-majális ünnepséget rendez a Alapítvány Mocsolyásért a közösségi házunk udvarán, amelyre mindenkit szeretettell várnak! A részvétel ingyenes.
  3. Dr Ternyák Csaba érsek felhívása:

            .„Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Magyar Katolikus Egyház kapja meg, melynek a rendelkező nyilatkozaton feltüntetendő technikai száma: 0011. A Magyar Állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni.

            2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes.

            Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért ezúton mond köszönetet: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

  Mi pedig – Szent Ferenc Kistestvérei – kérjük, hogy adójuk második 1 %-val a Magyarok Nagyasszonya Evangelizációs Alapítványt támogassák, mely Alapítvány az egyházközségekért végzett lelkipásztori munkánkat segíti. Az ehhez szükséges adószámot, illetve technikai számot ide kattintva találhatják meg a kedves hívek.

  ÁLLANDÓ HIRDETÉSEK:

 • 2023.10.22.

  Évfordulós ünneplés - 2023.

     2023. október 21-én a mocsolyásiak és a vendégeink együtt ünnepelték a templom felszentelésének, a harang megáldásának és a Mária szobor megáldásának évforulóját. Az ünneplés a Mária-szobornál kezdődött, majd pedig a templomban szentmisével folytatódott. Az ünnepi eseményt a helyiek által nagy szeretettel készített közös ünnepi ebéd zárta a közösségi házunkban.

     Az ünnepi eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2021.12.25.

  Az első Szenteste az új templomban

   "Soha nem volt még ilyen áldott éj..." legalábbis Mocsolyáson az új templomban tartott pásztorjátékunkkal először köszönthettük  Karácsony ünnepét, Jézus születését.

    A legkisebbek felidézték számunkra annak az első Karácsonynak az estéjét: gazdag szegénységét és a hidegben is forró szeretetét, amellyel Isten Fia emberré lett értünk:

  "Ha én betlehemi pásztorgyermek lennék, karácsony estéjén a jászolhoz mennék.

  Ha volna egy szelíd, szép, fehér báránykám, azt is odavinném, azt is odaszánnám.

  Mért megyek elébe? Megköszönni szépen, hogy erre a sötét világra, leszállott Ő értem.
  Megmondani néki: életem, halálom: már én csak ezentúl mindig Őt szolgálom.

  Megsimogat, tudom, Szerető szemével. Megtelik a szívem szíve melegével.
  Megtartó Úr Jézus édes mosolyával: karácsonyestének nagy boldogságával."

  Előadták:

  Mária - Szabó Abigél

  József - Barsi Áron

  Angyalok - Stampel Hanna és Barsi Réka

  Pásztorok- Stampel Botond, Egerszegi László, Hornyák Kornél, Polóczik Zsombor

  Közreműködött – Lőrincz Sándorné Mária

  valamint énekkel és hangszerrel kísérte Erkel Patrícia.

  Mindenkinek szeretettel és köszönettel kívánunk áldott Karácsonyt!

  "Jöjjön, aki jóra vágyik e szép földi mennyországig!

  Mind elfér itt Betlehemben, irgalomban, kegyelemben.
  Mindenkinek jut hely szépen, a kis Jézus szent szívében!"

     A gyerekek műsoráról és a szentmiséről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

 • 2021.10.22.

  Képek az új mocsolyási templomról

     Az újonnan felszentelt mocsolyási templomról művészi képek készültek Szalados Istvántól, amelyeket ide kattintva tekintehet meg.

 • 2021.07.09.

  Elsőáldozás és búcsú - 2021.

     Új templomunkban 2021. első ízben július 4-én tartottuk a búcsúünnepet, amikor három gyermek járjult első szentáldozáshoz: Hornyák Kornél, Hornyák Viktória és Stampel Hanna.

     Az eseményről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

 • 2021.06.14.

  Úrnapi körmenet Mocsolyáson - 2021.

    Hagyományteremtő módon az új templom udvarán, "rodundáján" Úrnapja vasárnapján a szentmisét követően megtartottuk az ilyenkor szokásos úrnapi körmenetet. Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2021.04.19.

  Első szentmise a templomban

      Amíg a járvány miatt a nyilvános istentiszteletek március 8-tól szünteltek az Egri Főegyházmegyében, ez alatt az idő alatt megkapta az Egyházközség az új templom a használatbavételi engedélyét. Minekután a járvány helyzet enyhült és április 17-től ismét nyilvánosak az istentiszteletek a járványügyi szabályok betartásával, április 18-án, húsvét 3. vasárnapján már az új templomban mutathattunk be a szentmisét. Az erről készült fotókat ide kattintva lehet megtekinteni. Előtte való szombaton az egyházközség tagjai szállították át a szükséges bútorokat, kellékeket és rendezték be a templomot. A berendezések még nem véglegesek, folyamatosan bűvülni fognak, ami különösen az ülőhelyek vonatkozásában lesz látványos, amikor elkészülnek a padok. A padok elkészülte és a járványhelyzet alakulása függvényében kerül sor a jövőben az ünnepélyes templomszentelésre.

 • 2021.03.04.

  Készülnek a templom bútorai - frissült!

     Minekután a templomépület kivitelezése befejeződött és a használatbavételi eljárás folyamatban van, eközben elkezdődött a templom bútorzatának kivitelezése is. Elsőként a legfontosabb darab, az oltár készült el, majd pedig az ambó és most már a tabernákulum is, amiket ide kattintva lehet képekről megtekinteni a templombelsőben elfoglalt helyén.

     Az oltár motívumai a következők: Az elülső oldalán a fő motívum a PX monogram, ami Krisztus görög nevének első két betűje (XPISTOS), a talán legismertebb és leggyakoribb Krisztus szimbólum. Az oltár Krisztus keresztáldozatának megjelenítési helye, amely magát Krisztus testét is szimbolizálja, aki testét adta tökéletes áldozatul az Atyának. Az oltár négy oldalán két-két rozetta jellegű kereszt szimbólum díszíti, amely így összesen nyolc, mint a nyolc boldogság. Az oltár oldalát díszítő, egymásba fonódó boltív díszek tetején egy-egy körben betűk találhatók. Ezek a tizenkét apostol monogramjai, a következő módon: (elöl) András, Péter, János, Jakab, (jobb oldalt) Fülöp, Bertalan, (hátul) Tádé, Simon, Mátyás, Jakab Alfeus fia, (bal oldalt) Máté, Tamás.

    Az ambó motívmai a következők: A három oldalán az isteni erények szimbólumai láthathók: a hit (kereszt), remény (horgony) és a szeretet (szív). Az egymásba fonódó boltívek tetején egy-egy körben a négy evangélista monogramja látható: Máté (Mt), Márk (Mk), Lukács (Lk) és János (Jn).

    A tabernákulum a szentély falában kiképzett fülkében kapott helyett. A legszembetűnőbb motívuma a tabernákulum ajtaján üvegből kirakott klasszikus IHS motívum, aminek jelentése ide kattintva olvasható a Magyar Katolikus Lexikonból. A kör alak a Szentostyára utal, a pirossal írt betűk pedig Krisztus megváltó vérére, az üveg anyag pedig az Eucharisztiában köztünk lévő Úr Krisztus kiszolgáltatottságára, törékenységére.

 • 2021.02.12.

  A mocsolyási templom építése képekben

     A mocsolyási templom építését a kezdetektől a befejezésig ide kattintva tekinthetik meg.

 • 2020.06.30.

  A Reményi Ede Kamarazenekar jótékonysági koncertje

    Június 28-án, délután 17:00 órakor kezdődött a Reményi Ede Kamarazenekar jótékonysági koncertje az épülő mocsolyási templom javára. A zenekar - ahogy megtudtuk - fenntartó nélkül immáron 30 éve muzsikál, s most egy Hálakoncert sorozat részeként érkeztek Mocsolyásra. Ebben a Hálakoncertben fejezik ki a jó Istennek eddigi működésükért köszönetüket.

    A bosotyánnal befutott zöld háttér előtt tökéletes akusztikával felcsendülő lágy barokk és jelenkori dallamok mindenkit elbűvöltek. Az egy órás koncertet a szép számmal összegyűlt helyiek és vendégek áhítattal hallgatták. A gondviselő Isten is meglepett bennünket alkalmas idővel, mert előző nap is hatalmas eső volt Mocsolyáson, s a koncertet megelőzően is sötét fellegek gyülekeztek az égen, de az égi áldás ezidőre szünetelt.

    Hála és köszönet illeti a zenekart, hogy megajándékoztak bennünket ezzel az élménnyel, s kívánjuk, hogy továbbra is sokakat örvendeztessenek meg zenéjükkel, s az Istentől kapott tehetségükkel!

    Köszönet illeti mindazokat is, akik a koncert előkészítésében és lebonyolításában közreműködtek. Isten áldása kísérje őket!

  A képre kattintva galéria nyílik!

 • 2019.10.22.

  Alapkőletételi ünnepség

     2019. október 19-én gyönyörű idővel ajándékozta megy a Mocsolyási Egyházközséget az Úr, amikor az épülő templom alapkőletételi ünnepségére került sor. Dr. Ternyák Csaba érsek úr megbízásából az ünnepi szentmisét és az azt követő alapkő megáldást Juhász Ferenc, pápai káplán, esperes atya végezte. Az ünnepségünket megtisztelte jelenlétével...

 • 2019.07.05.

  Elkezdődött a templomépítés!

     Az adminisztrációs és engedélyezési munkálatok után az elmúlt hetekben elkezdődött a mocsolyási templom tényleges építése. Az építésről folyamatosan bővülő képeket ide kattintva tekinthetnek meg olvasóink.

     A templomépítés támogatására a Mocsolyási Római Katolikus Egyházközség által létrehozott bankszámlát "Mocsolyás templomáért" névvel, amelynek számlaszáma: 10700086-48296803-51200002. Ide várjuk továbbra is a nagylelkű adományokat!

 • 2017.03.03.

  Jótékonysági est az építendő mocsolyási templomért

    Január 28-án este a kisgyőri sportcsarnok adott helyet annak a jótékonysági estnek, amelyet az építendő mocsolyási templomért rendeztek. Nemcsák Károly művész úr meghívására neves művészek léptek fel, akik színvonalas műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket, melyet jó hangulatú együttlét követett.

    Isten áldja meg mindazok munkáját, szolgálatát, akik ennek az estének létrejöttéhez, lebonyolításához hozzájárultak!

    Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

Történet

A plébánia (rövid) története

Feltöltés alatt...

Miserend

2024.03.30.

Vasárnap

18:00

a hónap utolsó vasárnapja kivételével

A szentmiséket az új templomban tartjuk.

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

Mocsolyási R. K. Egyházközség
A Kisgyőri R. K. Egyházközséggel közösen

 • Czárné Kovács Eszter
 • Lőrincz Sándorné
 • Marincsák István
 • Mészáros Istvánné
 • Stampel Lajos