Mocsolyás

Aktuális

 • 2021.01.16.

  Készülnek a templom bútorai

     Minekután a templomépület kivitelezése befejeződött és a használatbavételi eljárás folyamatban van, eközben elkezdődött a templom bútorzatának kivitelezése is. Elsőként a legfontosabb darab, az oltár készült el, amit ide kattintva lehet képekről megtekinteni a templombelsőben elfoglalt helyén.

     Az oltár motívumai a következők: Az elülső oldalán a fő motívum a PX monogram, ami Krisztus görög nevének első két betűje (XPISTOS), a talán legismertebb és leggyakoribb Krisztus szimbólum. Az oltár Krisztus keresztáldozatának megjelenítési helye, amely magát Krisztus testét is szimbolizálja, aki testét adta tökéletes áldozatul az Atyának. Az oltár négy oldalán két-két rozetta jellegű kereszt szimbólum díszíti, amely így összesen nyolc, mint a nyolc boldogság. Az oltár oldalát díszítő, egymásba fonódó boltív díszek tetején egy-egy körben betűk találhatók. Ezek a tizenkét apostol monogramjai, a következő módon: (elöl) András, Péter, János, Jakab, (jobb oldalt) Fülöp, Bertalan, (hátul) Tádé, Simon, Mátyás, Jakab Alfeus fia, (bal oldalt) Máté, Tamás.

 • 2021.01.09.

  Hirdetések - Évközi 2. hét

  1. A legközelebbi szentmise Mocsolyáson jövő vasárnap lesz, január 24-én, Évközi 3. vasárnapon, a szokott időben 17:00-kor.
  1. A templomépítés kivitelezési munkájának történetét figyelemmel kísérhetik honlapunk rovatán keresztül, ide kattintva, ahol...
 • 2020.06.30.

  A Reményi Ede Kamarazenekar jótékonysági koncertje

    Június 28-án, délután 17:00 órakor kezdődött a Reményi Ede Kamarazenekar jótékonysági koncertje az épülő mocsolyási templom javára. A zenekar - ahogy megtudtuk - fenntartó nélkül immáron 30 éve muzsikál, s most egy Hálakoncert sorozat részeként érkeztek Mocsolyásra. Ebben a Hálakoncertben fejezik ki a jó Istennek eddigi működésükért köszönetüket.

    A bosotyánnal befutott zöld háttér előtt tökéletes akusztikával felcsendülő lágy barokk és jelenkori dallamok mindenkit elbűvöltek. Az egy órás koncertet a szép számmal összegyűlt helyiek és vendégek áhítattal hallgatták. A gondviselő Isten is meglepett bennünket alkalmas idővel, mert előző nap is hatalmas eső volt Mocsolyáson, s a koncertet megelőzően is sötét fellegek gyülekeztek az égen, de az égi áldás ezidőre szünetelt.

    Hála és köszönet illeti a zenekart, hogy megajándékoztak bennünket ezzel az élménnyel, s kívánjuk, hogy továbbra is sokakat örvendeztessenek meg zenéjükkel, s az Istentől kapott tehetségükkel!

    Köszönet illeti mindazokat is, akik a koncert előkészítésében és lebonyolításában közreműködtek. Isten áldása kísérje őket!

  A képre kattintva galéria nyílik!

 • 2019.10.22.

  Alapkőletételi ünnepség

     2019. október 19-én gyönyörű idővel ajándékozta megy a Mocsolyási Egyházközséget az Úr, amikor az épülő templom alapkőletételi ünnepségére került sor. Dr. Ternyák Csaba érsek úr megbízásából az ünnepi szentmisét és az azt követő alapkő megáldást Juhász Ferenc, pápai káplán, esperes atya végezte. Az ünnepségünket megtisztelte jelenlétével...

 • 2019.07.05.

  Elkezdődött a templomépítés!

     Az adminisztrációs és engedélyezési munkálatok után az elmúlt hetekben elkezdődött a mocsolyási templom tényleges építése. Az építésről folyamatosan bővülő képeket ide kattintva tekinthetnek meg olvasóink.

     A templomépítés támogatására a Mocsolyási Római Katolikus Egyházközség által létrehozott bankszámlát "Mocsolyás templomáért" névvel, amelynek számlaszáma: 10700086-48296803-51200002. Ide várjuk továbbra is a nagylelkű adományokat!

 • 2017.03.03.

  Jótékonysági est az építendő mocsolyási templomért

    Január 28-án este a kisgyőri sportcsarnok adott helyet annak a jótékonysági estnek, amelyet az építendő mocsolyási templomért rendeztek. Nemcsák Károly művész úr meghívására neves művészek léptek fel, akik színvonalas műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket, melyet jó hangulatú együttlét követett.

    Isten áldja meg mindazok munkáját, szolgálatát, akik ennek az estének létrejöttéhez, lebonyolításához hozzájárultak!

    Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

Történet

A plébánia (rövid) története

Feltöltés alatt...

Miserend

2020.05.17.

Vasárnap

17:00

a hónap utolsó vasárnapja kivételével

 

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

Mocsolyási R. K. Egyházközség
A Kisgyőri R. K. Egyházközséggel közösen

 • Czárné Kovács Eszter
 • Lőrincz Sándorné
 • Marincsák István
 • Mészáros Istvánné
 • Stampel Lajos