Mocsolyás

Aktuális

 • 2019.09.14.

  Hirdetések - Évközi 24. hét

  1. Elindult a templomépítés kivitelezési munkája. A templomépítést figyelemmel kísérhetik honlapunk rovatán keresztül, ide kattintva ahol képekkel folyamatosan bővülő albumot nyitottunk. A templomépítéshez nagyban hozzájárultak a kedves hívek imáikkal és adományaikkal. Szeretnénk kiemelni a Művész úr közbenjárására az államtól kapott támogatást, az Érsek úr támogatását, valamint az Önkormányzat és a Polgármester úr támogatását, akik a telekár visszaadományozásán túl eddig is sok segítséget nyújtottak a templomépítéshez. Bízunk benne, hogy templomunk bútorzatára és más szükséges kiadásokra továbbra is számíthatunk a kedves hívek adományaira. Adományaikat az egyházközség templomépítésre létrehozott 10700086 – 48296803 – 51200002 bankszámlájára fizethetik be csekken vagy átutalással. Isten fizesse meg mindenki nagylelkű adományát!
  2. A legközelebbi szentmise Mocsolyáson jövő vasárnap, szeptember 22-én lesz, évközi 25. vasárnapon a szokott időben 18:00-kor.
  3. Október 19-én, szombaton a 11:00 órakor kezdődő szentmise keretében kerül sor az új templom ünnepélyes alapkőletételére, amelyet Dr. Ternyák Csaba érsek úr megbízásából Mikolai Vince főesperes atya celebrál. Mindenkit szeretettel várunk az ünnepi alkalomra!
 • 2019.07.05.

  Elkezdődött a templomépítés!

     Az adminisztrációs és engedélyezési munkálatok után az elmúlt hetekben elkezdődött a mocsolyási templom tényleges építése. Az építésről folyamatosan bővülő képeket ide kattintva tekinthetnek meg olvasóink.

     A templomépítés támogatására a Mocsolyási Római Katolikus Egyházközség által létrehozott bankszámlát "Mocsolyás templomáért" névvel, amelynek számlaszáma: 10700086-48296803-51200002. Ide várjuk továbbra is a nagylelkű adományokat!

 • 2017.03.03.

  Jótékonysági est az építendő mocsolyási templomért

    Január 28-án este a kisgyőri sportcsarnok adott helyet annak a jótékonysági estnek, amelyet az építendő mocsolyási templomért rendeztek. Nemcsák Károly művész úr meghívására neves művészek léptek fel, akik színvonalas műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket, melyet jó hangulatú együttlét követett.

    Isten áldja meg mindazok munkáját, szolgálatát, akik ennek az estének létrejöttéhez, lebonyolításához hozzájárultak!

    Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2016.12.26.

  Telek és keresztmegáldás - 2016.

     Advent 4. vasárnapjának előestéjén a szentmisét követően került sor a leendő templom telképnek megáldására. A telekre felállított kereszt jelzi minden arra járó számára szándékunkat az új templom építését illetően.

     A képre kattintva galéria nyílik az eseményről!

Történet

A plébánia (rövid) története

Feltöltés alatt...

Miserend

2019.03.30.

Vasárnap

18:00

a hónap utolsó vasárnapja kivételével

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

Mocsolyási R. K. Egyházközség
A Kisgyőri R. K. Egyházközséggel közösen

 • Czárné Kovács Eszter
 • Lőrincz Sándorné
 • Marincsák István
 • Mészáros Istvánné
 • Stampel Lajos