Mocsolyás

Aktuális

 • 2019.03.23.

  Hirdetések - Nagyböjt 3. hete

  1. A legközelebbi szentmise Mocsolyáson két hét múlva, április 7-én, Nagyböjt 5. vasárnapján lesz 18:00 órai kezdettel (nyári időszámítás!). Jövő vasárnap Kisgyőrben 18:00 órakor kezdődik a szentmise.
  2. Április 12-én, pénteken 18:00 órai kezdettel lesz egyházközségünkben bűnbánati liturgia az húsvéti előkészület részeként.
  3. Dr. Ternyák Csaba érsek atya közleménye:

           „Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-árol úgy rendelkeztek, hogy azt a Magyar Katolikus Egyház kapja meg, melynek a rendelkező nyilatkozaton feltüntetendő technikai száma: 0011. A Magyar Állam ily módon lehetővé teszi, hogy...

 • 2018.05.14.

  Anyák napi köszöntő

  Kaposvári Kenéz és Hornyák Kornél hittanosok szeretettel köszöntötték az édesanyákat a vasárnapi szentmisén:

  "Szűz Mária a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Ő a ,,kegyelemmel teljes''. Így az Egyház egyetlen más szentről sem beszél. De ezzel együtt Mária, ugyanolyan ember, akinek története, sorsa van. Élete, amely teljesen Istenből ered, Őérte van, és Őbenne van.

  Azt tanuljuk, hogy Szűz Máriára mindig mintaképként tekintsünk. Utánozhatjuk-e abban is, hogy ő Krisztus édesanyja?...

 • 2017.12.28.

  Pásztorjáték szenteste - 2017.

     Szenteste az ünnepi szentmise előtt a hittanos gyerekek...

 • 2017.03.03.

  Jótékonysági est az építendő mocsolyási templomért

    Január 28-án este a kisgyőri sportcsarnok adott helyet annak a jótékonysági estnek, amelyet az építendő mocsolyási templomért rendeztek. Nemcsák Károly művész úr meghívására neves művészek léptek fel, akik színvonalas műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket, melyet jó hangulatú együttlét követett.

    Isten áldja meg mindazok munkáját, szolgálatát, akik ennek az estének létrejöttéhez, lebonyolításához hozzájárultak!

    Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2016.12.26.

  Telek és keresztmegáldás - 2016.

     Advent 4. vasárnapjának előestéjén a szentmisét követően került sor a leendő templom telképnek megáldására. A telekre felállított kereszt jelzi minden arra járó számára szándékunkat az új templom építését illetően.

     A képre kattintva galéria nyílik az eseményről!

 • 2016.10.29.

  Új templom Mocsolyáson

     Falunk szülöttének, Nemcsák Károly színművész úrnak kezdeményezésére új templomot szeretnénk építeni Mocsolyáson, amelyre Dr. Ternyák Csaba érsek atya beleegyezését adta. Bővebb információt ide kattintva olvashatnak. A templomépítés támogatására létrehoztunk egy elkülönített alszámlát a Mocsolyási Római Katolikus Egyházközség bankszámláján "Mocsolyás templomáért" névvel, amelynek számlaszáma: 10700086-48296803-51200002. Ide várjuk a nagylelkű adományokat.

Történet

A plébánia (rövid) története

Feltöltés alatt...

Miserend

2018.12.23.

Vasárnap

17:00

a hónap utolsó vasárnapja kivételével

Szentmisék a karácsonyi időszakban:

December 24. 17:00 - Szenteste

December 30. 17:00 - Szent Család vasárnapja

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

Mocsolyási R. K. Egyházközség
A Kisgyőri R. K. Egyházközséggel közösen

 • Czárné Kovács Eszter
 • Lőrincz Sándorné
 • Marincsák István
 • Mészáros Istvánné
 • Stampel Lajos