Vatta

Aktuális

 • 2020.03.18.

  Hirdetések - Nagyböjt 3. hete

  1. A járvány okozta rendkívüli helyzet miatt aktuális hirdetésünk minden ránk bízott egyházközségre vonatkozóan a Főoldal / Aktuális rovatában olvasható.
  2. Dr. Ternyák Csaba érsek atya közleménye:

           „Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek...

 • 2019.01.03.

  Karácsonyi pásztorjáték - 2018.

  Ezen a Karácsonyon is pásztorjátékkal ünnepelt a vattai egyházközség. Óvodások és iskolások felnőttekkel együtt adták elő egyszerű, mégis személyes pásztorjátékukat. Ennek részletével kívánunk további áldott ünnepeket és új esztendőt!

 • 2018.06.09.

  Elsőáldozás - 2018.

    2018. május 28-án, Szentháromság vasárnapján hárman járultak először szentáldozáshoz Vattán. Az eseményről készült képek...

 • 2018.05.14.

  Anyák napi köszöntő

  A hittanosok szeretettel köszöntötték az édesanyákat a vasárnapi szentmisén:

  "Szűz Mária a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Ő a ,,kegyelemmel teljes''. Így az Egyház egyetlen más szentről sem beszél. De ezzel együtt Mária, ugyanolyan ember, akinek története, sorsa van. Élete, amely teljesen Istenből ered, Őérte van, és Őbenne van.

  Azt tanuljuk, hogy Szűz Máriára mindig mintaképként tekintsünk. Utánozhatjuk-e abban is, hogy ő Krisztus édesanyja?...

 • 2018.03.06.

  Betlehemes 2017. karácsonyán

     Ha némileg kissé megkésve is, de az alábbiakban adjuk közre 2017. karácsonyán a hittanosok által előadott betlehemes játékot.

 • 2017.12.20.

  Adventi gyertyagyújtások

     Advent vasárnapjain a hittanos gyerekek által előadott gondolatokkal történt a szentmisék elején az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása, amelyek Aranyosi Zsuzsanna hitoktató felkészítésével adtak elő. Az alábbi szövegekre kattintva képes beszámolót tekinthetnek meg:

  Advent 1. vasárnapja; Advent 2. vasárnapja; Advent 3. vasárnapja;  Advent 4. vasárnapja

 • 2017.06.03.

  A közelmúlt eseményei egyházközségünkben

    A Vattai Egyházközség közelmúltban történt több eseményének képeit tekinthetik meg az alábbiakban (a szövegre kattintva az albumba lépünk)

  - Húsvétváró imádság az iskolában

  - Anyák napja a templomban

  - Keresztelések

  - Elsőáldozás

 • 2016.12.31.

  Betlehemes 2016. karácsonyán

     A vattai hittanos gyerekek karácsony első napján a szentmise előtt betlehemes játékkal örveneztették meg az ünneplők szívét. Az eseményről készült felvétel az alábbiakban tekinthető meg:

Történet

A plébánia (rövid) története

Vatta filia neve 1323-ban tűnik fel a Barátnyárád határjárásáról szóló oklevélben. A XIV. században fennállott a Szent Miklós tiszteletére szentelt egyháza. 1544-ben a köznemesi birtokot képező falut felégették a törökök. Az újratelepedő lakosság nagy része reformátussá lett, birtokba vette a régi katolikus templomot. 1746-ban már csak a szentély és sekrestye alapfalai voltak láthatók ennek a falun kívül fekvő templomnak romjai között. A falu 1730 körül népesült be vegyesen katolikus és protestáns lakókkal. A katolikusok itteni templomát a hagyomány szerint 1759 és 1765 között a helybeli középbirtokosok építtették fel. A Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére emelt barokk oltára és szószéke is a XVIII. század közepén készült. A tornyot 1890-ben építették hozzá.

A templom: műemlék jellegű, titulusa: Szeplőtelen Fogantatás.

Miserend

2020.03.17.

Vasárnap   11:30

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Dr. Ternyák Csaba egri érsek rendelkezése nyomán a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt a szentmisék és a közösségi alkalmak nem kerülnek megtartásra a rendelkezés visszavonásáig.

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Körössy László – világi elnök
 • Juhász János
 • Kiss Gézáné
 • Róthné Jakab Erika dr.
 • Sándor Gyuláné