Vatta

Aktuális

 • 2021.01.06.

  Betlehemes Vattán 2019-ben.

  A tavalyi betlehemesről most készült el a videó feldolgozása. E járványos helyzetben jó visszanézni most is, hiszen idén elmaradt.

  Szereplők voltak:

  Mária - Vattay Fanni
  József - Majoros Olivér
  Gábriel angyal - Pataki Mónika
  Angyal - Lukács Lilla
  Angyal - Szabó Barbara
  Angyal - Tar Dorottya
  Angyal - Szőr Dorottya
  Főangyal - Keresztes Larissza
  Pásztorok - Kőrössy Áron
  Pásztorok - Demén Dorián
  Napkeleti király - Teleki Ádám

  Narrátorok: Vattayné Galuska Ilona, Kőrössy László, Róth Réka

  Betanította: Aranyosi Zsuzsanna

 • 2021.01.06.

  Karácsonyi köszöntő

  Lukács Lilla 1. osztályos, egy verssel köszöntötte az ünnepet a vatai karácsonyi ünnepi szentmisén.

 • 2020.12.26.

  Advent a vattai iskolai hittanon

     Adventben az iskola hittanon történt adventi előkészületről ide kattintva tekintheti meg az eseményről készült képeket.

 • 2020.12.20.

  Hirdetések - Karácsony hete

  1. Az év végi hálaadás január 1-én, pénteken 11:30-korkor lesz.
  2. Titokcsere január 2-án, szombaton 18:30-kor lesz a templomban.
  3. Jövő vasárnap, január 3-án 11:30-kor lesz a szentmise.
 • 2020.06.20.

  Hittanosunk különdíja a rajzpályázaton

  Az Egri Főegyházmegye a Budapesten tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés részeként "Krisztus teste - A szentmisében itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát" címmel rajzpályázatot hirdetett.  A közel 1300 beérkezett pályamű közül, egyházközségünk ifjú tagja, az első osztályos Vattay Fanni Réka különdíjban részesült. Szívből gratulálunk neki!

  A képekre kattintva nagyított formában is megtekinthetők.

 • 2019.01.03.

  Karácsonyi pásztorjáték - 2018.

  Ezen a Karácsonyon is pásztorjátékkal ünnepelt a vattai egyházközség. Óvodások és iskolások felnőttekkel együtt adták elő egyszerű, mégis személyes pásztorjátékukat. Ennek részletével kívánunk további áldott ünnepeket és új esztendőt!

 • 2018.06.09.

  Elsőáldozás - 2018.

    2018. május 28-án, Szentháromság vasárnapján hárman járultak először szentáldozáshoz Vattán. Az eseményről készült képek...

Történet

A plébánia (rövid) története

Vatta filia neve 1323-ban tűnik fel a Barátnyárád határjárásáról szóló oklevélben. A XIV. században fennállott a Szent Miklós tiszteletére szentelt egyháza. 1544-ben a köznemesi birtokot képező falut felégették a törökök. Az újratelepedő lakosság nagy része reformátussá lett, birtokba vette a régi katolikus templomot. 1746-ban már csak a szentély és sekrestye alapfalai voltak láthatók ennek a falun kívül fekvő templomnak romjai között. A falu 1730 körül népesült be vegyesen katolikus és protestáns lakókkal. A katolikusok itteni templomát a hagyomány szerint 1759 és 1765 között a helybeli középbirtokosok építtették fel. A Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére emelt barokk oltára és szószéke is a XVIII. század közepén készült. A tornyot 1890-ben építették hozzá.

A templom: műemlék jellegű, titulusa: Szeplőtelen Fogantatás.

Miserend

2021.01.02.

Vasárnap   11:30

Januári miserend

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Körössy László – világi elnök
 • Juhász János
 • Kiss Gézáné
 • Róthné Jakab Erika dr.
 • Sándor Gyuláné