Vatta

Aktuális

 • 2023.07.30.

  Hirdetések

   

  1. Az Éltető Lélek Alapítvány szeptember 16. és szeptember  24. között egyhetes, keresztény szellemiségű fesztivált szervez városunkban, az Ars Sacra Fesztivált, amely a keresztény értékek közvetítését tűzték ki célul a  művészet eszközeivel.  A  fesztivál idején a hét minden napján,  több helyszínen, színvonalas programokkal várják az érdeklődőket, amelynek programja ide kattintva olvasható. A  belépés mindenhol díjtalan, amelyekre szeretettel várnak mindenkit!
  2. Érsek főpásztorunk az új misekönyv bevezetésével együtt a következőket rendelte el egyházmegyénkben a szentmisékre vonatkozóan:

            A szentmisén a liturgikus testtartásunknak (állás, ülés, térdelés, meghajlás, stb.) nagy jelentősége van, hiszen ezáltal egész emberségük, így testi valóságunk is belevonódik az istentiszteletbe. Része lesz a liturgiának, ahol keresztényként különösen is azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztusban az Isten testben jött el, és látható, megfogható formában maradt velünk az Eucharisztia szent színei alatt. Ezért egyházmegyénk templomaiban a Világegyház általános gyakorlatához igazodva, az alábbi rendelkezések egységes betartását írom elő:

  1. Állunk a Bevezető ének elejétől (az Uram irgalmazz és a Dicsőség éneklése alatt is) a Collecta Könyörgés végéig, majd leülünk.
  2. Felállunk az Alleluja éneklésére és az Evangéliumra, majd pedig a Hitvallás és az Egyetemes Könyörgések imádságára.
  3. Térdelünk az Átváltoztatás alatt.
  4. A Miatyánkra mindannyian felállunk.
  5. Az áldozás előtt („Íme az Isten Báránya…”) szokás szerint ismét letérdelünk.
  6. A szentáldozás után tetszés szerint térdelünk vagy ülünk.
  7. Akinek egészségügyi helyzete úgy kívánja (pl. nem tud térdelni, vagy huzamosabb ideig állni), a továbbiakban is ülhet.

  Aktuális havi miserend és hirdetések

 • 2021.12.31.

  Pásztorjáték Karácsony napján a vattai hittanosokkal

  • „Ott fenn lakott a csillagok felett, de amikor karácsonyeste lett…. lejött a földre, mint kicsiny gyerek. És ó, a hidegszívű emberek! Hideg istállóban kellett hálnia. Szalmán feküdt ő, az Isten Fia. Elhagyta érettünk az egeket. Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény, és ott aludt az állatok helyén, szűk istállóban. Nem is értem!
  • Milyen meleg ágyacskám van nekem, pedig csak a te kis unokád vagyok!
  • S ő, Isten Fia, ő, a legnagyobb, szalmán feküdt, amikor született.
  • Ugye, Mami nagyon szereted?
  • Ó, igen, nagyon- nagyon. Gyere, idézzük szívünkbe azt a különleges estét, mikor Isten Fia emberré lett értünk, s karácsony éjszakáján megszületett!”

  Így kezdődött a vattai hittanosok, kicsik és nagyok pásztorjátéka, amellyel mi is felidéztük Jézusunk születésének történetét. Ezzel kívánunk mindenkinek Istentől megáldott boldog új esztendőt!

  Szereplők:

  Mária: Lukács Lilla

  Angyalok: Vattay Fanni, Szőr Dorottya, Tóth Zoé

  Pásztorok: Demén Dorián, Pap Zolta, Majoros Olivér, Juhász Áron és Juhász Ádám, Molnár Pál

  Narrátorok: Vattayné Galuska Ilona és Bozó Szilvia

  „Jöjjön, aki jóra vágyik e szép földi mennyországig!

  Mind elfér itt Betlehemben, irgalomban, kegyelemben.

  Mindenkinek jut hely szépen, a kis Jézus szent szívében!”

    Az eseményről készült képes beszámolónk ide kattintva tekinthető meg.

 • 2021.12.30.

  Adventi várakozás a vattai hittanosokkal

    Ebben az évben is együtt készültünk az adventi időben. Várakoztunk, beszélgettünk, imádkoztunk mind a négy gyertya meggyújtásánál az iskolában és a templomban egyaránt.

    Az Üdvözítő születésére készítettük a lelkünket, az életvitelünket, s ezt különlegessé tette, hogy közben már próbáltuk a pásztorjátékot, amellyel Jézus születésére emlékeztünk.

    Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2021.12.07.

  Hittanosok különdíjas pályázati videója

    „A keresztény család: az ember szolgálatában álló közössé” című, hittancsoportok számára kiírt pályázaton a vattai hittancsoportot a szakmai zsűri az Egri Főegyházmegye módszertani különdíjával jutalmazta.

    Az Egri Főegyházmegye beszámolója a pályázatról ide kattintva olvasható.

    Pályamunkájuk a következő videóban látható:

 • 2021.10.30.

  Családi délután hittanosokkal és szüleikkel - 2021.

     Mindig is támogattam a közösségi programokat, ezért külön öröm volt számomra, mikor Zoéval meghívást kaptunk a Vattai Katolikus Egyházközség által szervezett családi délutánra. A lányokkal hímeztünk, gyöngyöt fűztünk, horgolni tanultunk, családfát készítettünk. Eközben a fiúk szögeltek, csavaroztak, füvet nyírtak. Közösen imádságot is írtunk, végül mindannyian átmentünk a templomba, ahol imádkoztunk, énekeltünk és áldást kaptunk. Nagyon megható volt feleleveníteni gyerekkorom hangulatát. Ezúton is köszönjük a szervezést Aranyosi Zsuzsanna hitoktatónak és Dávid testvérnek, plébánosunknak. Bízom benne hogy lesz még ilyen alkalom és még többen leszünk. Hiszem hogy egy település fejlődésének kulcsa a közösség erejében van. Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség!

  Kovács Mónika

     Az eseményről készült képek, videók ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2021.01.06.

  Betlehemes Vattán 2019-ben.

  A tavalyi betlehemesről most készült el a videó feldolgozása. E járványos helyzetben jó visszanézni most is, hiszen idén elmaradt.

  Szereplők voltak:

  Mária - Vattay Fanni
  József - Majoros Olivér
  Gábriel angyal - Pataki Mónika
  Angyal - Lukács Lilla
  Angyal - Szabó Barbara
  Angyal - Tar Dorottya
  Angyal - Szőr Dorottya
  Főangyal - Keresztes Larissza
  Pásztorok - Kőrössy Áron
  Pásztorok - Demén Dorián
  Napkeleti király - Teleki Ádám

  Narrátorok: Vattayné Galuska Ilona, Kőrössy László, Róth Réka

  Betanította: Aranyosi Zsuzsanna

 • 2021.01.06.

  Karácsonyi köszöntő

  Lukács Lilla 1. osztályos, egy verssel köszöntötte az ünnepet a vatai karácsonyi ünnepi szentmisén.

 • 2020.12.26.

  Advent a vattai iskolai hittanon

     Adventben az iskola hittanon történt adventi előkészületről ide kattintva tekintheti meg az eseményről készült képeket.

 • 2020.06.20.

  Hittanosunk különdíja a rajzpályázaton

  Az Egri Főegyházmegye a Budapesten tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés részeként "Krisztus teste - A szentmisében itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát" címmel rajzpályázatot hirdetett.  A közel 1300 beérkezett pályamű közül, egyházközségünk ifjú tagja, az első osztályos Vattay Fanni Réka különdíjban részesült. Szívből gratulálunk neki!

  A képekre kattintva nagyított formában is megtekinthetők.

 • 2019.01.03.

  Karácsonyi pásztorjáték - 2018.

  Ezen a Karácsonyon is pásztorjátékkal ünnepelt a vattai egyházközség. Óvodások és iskolások felnőttekkel együtt adták elő egyszerű, mégis személyes pásztorjátékukat. Ennek részletével kívánunk további áldott ünnepeket és új esztendőt!

 • 2018.06.09.

  Elsőáldozás - 2018.

    2018. május 28-án, Szentháromság vasárnapján hárman járultak először szentáldozáshoz Vattán. Az eseményről készült képek...

Történet

A plébánia (rövid) története

Vatta filia neve 1323-ban tűnik fel a Barátnyárád határjárásáról szóló oklevélben. A XIV. században fennállott a Szent Miklós tiszteletére szentelt egyháza. 1544-ben a köznemesi birtokot képező falut felégették a törökök. Az újratelepedő lakosság nagy része reformátussá lett, birtokba vette a régi katolikus templomot. 1746-ban már csak a szentély és sekrestye alapfalai voltak láthatók ennek a falun kívül fekvő templomnak romjai között. A falu 1730 körül népesült be vegyesen katolikus és protestáns lakókkal. A katolikusok itteni templomát a hagyomány szerint 1759 és 1765 között a helybeli középbirtokosok építtették fel. A Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére emelt barokk oltára és szószéke is a XVIII. század közepén készült. A tornyot 1890-ben építették hozzá.

A templom: műemlék jellegű, titulusa: Szeplőtelen Fogantatás.

Miserend

2022.07.30.

Vasárnap  

11:30

Miserend és hirdetés

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Körössy László – világi elnök
 • Juhász János
 • Kiss Gézáné
 • Róthné Jakab Erika dr.
 • Sándor Gyuláné