Bükkaranyos

Aktuális

 • 2020.03.18.

  Hirdetések - Nagyböjt 3. hete

  1. A járvány okozta rendkívüli helyzet miatt aktuális hirdetésünk minden ránk bízott egyházközségre vonatkozóan a Főoldal / Aktuális rovatában olvasható.
  2. Dr. Ternyák Csaba érsek atya közleménye:

           „Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek...

 • 2019.12.24.

  Adventi bűnbánattartás és ovisok a templomban

     Az adventi előkészület során az iskolások számára bűnbánati alakalom, az óvodások számára pedig templomlátogatás volt a templomunkban. Az erről készült képek a megfelelő sorra kattintva tekinthetők meg.

  Adventi bűnbánattartás

  Ovisok látogatása

 • 2018.05.14.

  Anyák napi köszöntö

  Ruha Krisztofer és Nagy Leila hittanosok szeretettel köszöntötték az édesanyákat a vasárnapi szentmisén:

  "Szűz Mária a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Ő a ,,kegyelemmel teljes''. Így az Egyház egyetlen más szentről sem beszél. De ezzel együtt Mária, ugyanolyan ember, akinek története, sorsa van. Élete, amely teljesen Istenből ered, Őérte van, és Őbenne van.

  Azt tanuljuk, hogy Szűz Máriára mindig mintaképként tekintsünk. Utánozhatjuk-e abban is, hogy ő Krisztus édesanyja?,,,

 • 2017.07.08.

  Elkészültek a bükkaranyosi római katolikus templom talaj és esővíz elvezetésének munkái

  A bükkaranyosi egyházközség pályázott templomuk felújítására az Emberi Erőforrások Minisztériumánál „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” területén.

  Az EGYH-EOR-16-0372 számon nyilvántartásba vett pályázattal...

 • 2017.06.03.

  Elsőáldozás egyházközségünkben - 2017.

    2017. május 28-án, Urunk mennybemenetelének vasárnapján hárman járultak első szentáldozáshoz templomunkban. Az eseményrők készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2016.06.04.

  Elsőáldozás egyházközségünkben

    Május 22-én, Szentháromság vasárnapján egyházközségünkben három gyermek járult először szentáldozáshoz. Az ünnepi alkolmról készített kép teljes méretben a képre kattintva látható.

Történet

A plébánia (rövid) története

A település mai területén a honfoglalástól 1110-ig kb. 300-350 fős népesség lakhatott, amely a keresztény hitet 1010-1050 között vehette fel. Meglepő módon a nem túl nagyszámú népesség ellenére a XIV. század elején már állt az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére felszentelt temploma. A reformáció gyors terjedése nem kerülte el ezt a községet sem, ugyanis az itt élő birtokosok hamar az új tanok buzgó hirdetőivé váltak. Ennek következményeképpen a lakosság nagy számban áttért a református hitre, és Szent Erzsébet temploma a reformátusok gyülekezeti helye lett. „Még 1696-ban is ezt a régi, középkori kőtemplomot használták, melynek sekrestyéjét 1744-ben lebontották és a három régi oltár fundamentumát is kiszedték a földből. Igaz ugyan, hogy a katolikusok kérvényezték régi templomuk visszaadását, s ezt a tervüket az egri püspök is támogatta, de a diósgyőri kamarai uradalom kitért ennek a kérésnek teljesítése elől.”

Miserend

2020.03.17.

Vasárnap    8:30

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Dr. Ternyák Csaba egri érsek rendelkezése nyomán a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt a szentmisék és a közösségi alkalmak nem kerülnek megtartásra a rendelkezés visszavonásáig.

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Bak Ferencné – világi elnök
 • Bodó Lajosné
 • Érsok Lászlóné
 • Faragó Anna
 • Kállai Attila
 • Munkácsi Szilvia