Bükkaranyos

Aktuális

 • 2019.12.24.

  Adventi bűnbánattartás és ovisok a templomban

     Az adventi előkészület során az iskolások számára bűnbánati alakalom, az óvodások számára pedig templomlátogatás volt a templomunkban. Az erről készült képek a megfelelő sorra kattintva tekinthetők meg.

  Adventi bűnbánattartás

  Ovisok látogatása

 • 2017.07.08.

  Elkészültek a bükkaranyosi római katolikus templom talaj és esővíz elvezetésének munkái

  A bükkaranyosi egyházközség pályázott templomuk felújítására az Emberi Erőforrások Minisztériumánál „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” területén.

  Az EGYH-EOR-16-0372 számon nyilvántartásba vett pályázattal...

Történet

A plébánia (rövid) története

A település mai területén a honfoglalástól 1110-ig kb. 300-350 fős népesség lakhatott, amely a keresztény hitet 1010-1050 között vehette fel. Meglepő módon a nem túl nagyszámú népesség ellenére a XIV. század elején már állt az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére felszentelt temploma. A reformáció gyors terjedése nem kerülte el ezt a községet sem, ugyanis az itt élő birtokosok hamar az új tanok buzgó hirdetőivé váltak. Ennek következményeképpen a lakosság nagy számban áttért a református hitre, és Szent Erzsébet temploma a reformátusok gyülekezeti helye lett. „Még 1696-ban is ezt a régi, középkori kőtemplomot használták, melynek sekrestyéjét 1744-ben lebontották és a három régi oltár fundamentumát is kiszedték a földből. Igaz ugyan, hogy a katolikusok kérvényezték régi templomuk visszaadását, s ezt a tervüket az egri püspök is támogatta, de a diósgyőri kamarai uradalom kitért ennek a kérésnek teljesítése elől.”

Miserend

2022.07.30.

Vasárnap  8:30  

Miserend és hirdetés

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Bak Ferencné – világi elnök
 • Bodó Lajosné
 • Érsok Lászlóné
 • Faragó Anna
 • Kállai Attila
 • Munkácsi Szilvia