Bükkaranyos

Aktuális

 • 2019.03.23.

  Hirdetések - Nagyböjt 3. hete

  1. Következő vasárnapi szentmise március 31-én, vasárnap 8:30-kor lesz.
  2. Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést hirdet a magyar katolikus püspöki kar a mai naptól, 24-től 31-ig. Az adományokat a templom bejáratánál lehet elhelyezni.
  3. Dr. Ternyák Csaba érsek atya közleménye:
      „Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Magyar Katolikus Egyház kapja meg, melynek a rendelkező nyilatkozaton feltüntetendő technikai száma: 0011. A Magyar Állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni.
      2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes. 
      Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illemtényeket hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért köszönetet mond: Dr. Ternyák Csaba egri érsek”

      Mi pedig – Szent Ferenc Kistestvérei – ezúton is köszönjük mindenkinek az elmúlt évi felajánlását a Magyarok Nagyasszonya Evangelizációs Alapítvány részére, és kérjük, hogy idén is adójuk második 1 %-ával az Alapítványt támogassák! Az ehhez szükséges adószámot illetve technikai számot ide kattintva találhatják meg a kedves hívek.
 • 2018.05.14.

  Anyák napi köszöntö

  Ruha Krisztofer és Nagy Leila hittanosok szeretettel köszöntötték az édesanyákat a vasárnapi szentmisén:

  "Szűz Mária a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült Igének. Ő a ,,kegyelemmel teljes''. Így az Egyház egyetlen más szentről sem beszél. De ezzel együtt Mária, ugyanolyan ember, akinek története, sorsa van. Élete, amely teljesen Istenből ered, Őérte van, és Őbenne van.

  Azt tanuljuk, hogy Szűz Máriára mindig mintaképként tekintsünk. Utánozhatjuk-e abban is, hogy ő Krisztus édesanyja?,,,

 • 2017.07.08.

  Elkészültek a bükkaranyosi római katolikus templom talaj és esővíz elvezetésének munkái

  A bükkaranyosi egyházközség pályázott templomuk felújítására az Emberi Erőforrások Minisztériumánál „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” területén.

  Az EGYH-EOR-16-0372 számon nyilvántartásba vett pályázattal...

 • 2017.06.03.

  Elsőáldozás egyházközségünkben - 2017.

    2017. május 28-án, Urunk mennybemenetelének vasárnapján hárman járultak első szentáldozáshoz templomunkban. Az eseményrők készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2016.06.04.

  Elsőáldozás egyházközségünkben

    Május 22-én, Szentháromság vasárnapján egyházközségünkben három gyermek járult először szentáldozáshoz. Az ünnepi alkolmról készített kép teljes méretben a képre kattintva látható.

Történet

A plébánia (rövid) története

A település mai területén a honfoglalástól 1110-ig kb. 300-350 fős népesség lakhatott, amely a keresztény hitet 1010-1050 között vehette fel. Meglepő módon a nem túl nagyszámú népesség ellenére a XIV. század elején már állt az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére felszentelt temploma. A reformáció gyors terjedése nem kerülte el ezt a községet sem, ugyanis az itt élő birtokosok hamar az új tanok buzgó hirdetőivé váltak. Ennek következményeképpen a lakosság nagy számban áttért a református hitre, és Szent Erzsébet temploma a reformátusok gyülekezeti helye lett. „Még 1696-ban is ezt a régi, középkori kőtemplomot használták, melynek sekrestyéjét 1744-ben lebontották és a három régi oltár fundamentumát is kiszedték a földből. Igaz ugyan, hogy a katolikusok kérvényezték régi templomuk visszaadását, s ezt a tervüket az egri püspök is támogatta, de a diósgyőri kamarai uradalom kitért ennek a kérésnek teljesítése elől.”

Miserend

2019.03.04.

Vasárnap    8:30

2019. márciusi miserend

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Bak Ferencné – világi elnök
 • Bodó Lajosné
 • Érsok Lászlóné
 • Faragó Anna
 • Kállai Attila
 • Munkácsi Szilvia