Bükkaranyos

Aktuális

 • 2022.07.31.

  Hirdetések

   

  1. Akik a mátraszentimrei lelkigyakorlatra jelentkeztek, azok számára hirdetjük, hogy a lelkigyakorlat pénteken 17:00 órakor kezdődik.
  2. Az Éltető Lélek Alapítvány szeptember 16. és szeptember  24. között egyhetes, keresztény szellemiségű fesztivált szervez városunkban, az Ars Sacra Fesztivált, amely a keresztény értékek közvetítését tűzték ki célul a  művészet eszközeivel.  A  fesztivál idején a hét minden napján,  több helyszínen, színvonalas programokkal várják az érdeklődőket, amelynek programja ide kattintva olvasható. A  belépés mindenhol díjtalan, amelyekre szeretettel várnak mindenkit!
  3. Érsek főpásztorunk az új misekönyv bevezetésével együtt a következőket rendelte el egyházmegyénkben a szentmisékre vonatkozóan:

            A szentmisén a liturgikus testtartásunknak (állás, ülés, térdelés, meghajlás, stb.) nagy jelentősége van, hiszen ezáltal egész emberségük, így testi valóságunk is belevonódik az istentiszteletbe. Része lesz a liturgiának, ahol keresztényként különösen is azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztusban az Isten testben jött el, és látható, megfogható formában maradt velünk az Eucharisztia szent színei alatt. Ezért egyházmegyénk templomaiban a Világegyház általános gyakorlatához igazodva, az alábbi rendelkezések egységes betartását írom elő:

  1. Állunk a Bevezető ének elejétől (az Uram irgalmazz és a Dicsőség éneklése alatt is) a Collecta Könyörgés végéig, majd leülünk.
  2. Felállunk az Alleluja éneklésére és az Evangéliumra, majd pedig a Hitvallás és az Egyetemes Könyörgések imádságára.
  3. Térdelünk az Átváltoztatás alatt.
  4. A Miatyánkra mindannyian felállunk.
  5. Az áldozás előtt („Íme az Isten Báránya…”) szokás szerint ismét letérdelünk.
  6. A szentáldozás után tetszés szerint térdelünk vagy ülünk.
  7. Akinek egészségügyi helyzete úgy kívánja (pl. nem tud térdelni, vagy huzamosabb ideig állni), a továbbiakban is ülhet.

  Aktuális havi miserend és hirdetések

 • 2019.12.24.

  Adventi bűnbánattartás és ovisok a templomban

     Az adventi előkészület során az iskolások számára bűnbánati alakalom, az óvodások számára pedig templomlátogatás volt a templomunkban. Az erről készült képek a megfelelő sorra kattintva tekinthetők meg.

  Adventi bűnbánattartás

  Ovisok látogatása

 • 2017.07.08.

  Elkészültek a bükkaranyosi római katolikus templom talaj és esővíz elvezetésének munkái

  A bükkaranyosi egyházközség pályázott templomuk felújítására az Emberi Erőforrások Minisztériumánál „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” területén.

  Az EGYH-EOR-16-0372 számon nyilvántartásba vett pályázattal...

Történet

A plébánia (rövid) története

A település mai területén a honfoglalástól 1110-ig kb. 300-350 fős népesség lakhatott, amely a keresztény hitet 1010-1050 között vehette fel. Meglepő módon a nem túl nagyszámú népesség ellenére a XIV. század elején már állt az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére felszentelt temploma. A reformáció gyors terjedése nem kerülte el ezt a községet sem, ugyanis az itt élő birtokosok hamar az új tanok buzgó hirdetőivé váltak. Ennek következményeképpen a lakosság nagy számban áttért a református hitre, és Szent Erzsébet temploma a reformátusok gyülekezeti helye lett. „Még 1696-ban is ezt a régi, középkori kőtemplomot használták, melynek sekrestyéjét 1744-ben lebontották és a három régi oltár fundamentumát is kiszedték a földből. Igaz ugyan, hogy a katolikusok kérvényezték régi templomuk visszaadását, s ezt a tervüket az egri püspök is támogatta, de a diósgyőri kamarai uradalom kitért ennek a kérésnek teljesítése elől.”

Miserend

2022.07.30.

Vasárnap  8:30  

Miserend és hirdetés

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Bak Ferencné – világi elnök
 • Bodó Lajosné
 • Érsok Lászlóné
 • Faragó Anna
 • Kállai Attila
 • Munkácsi Szilvia