Kisgyőr

Aktuális

 • 2024.04.28.

  Hirdetések - Május hónap

  1. Május 9-én, csütörtökön lesz a felnőtt közösség következő összejövetele a mocsolyási közösségi házunkban, amelyre mindenkit szeretettel várunk!
  2. A legközelebbi szentmise Kisgyőrben május 26-án, Szentháromság vasárnapján lesz a szokott időben 18:00-kor. A közte lévő vasárnapokon Mocsolyáson 18:00-kor kezdődnek a szentmisék.
  3. Dr Ternyák Csaba érsek felhívása:

            .„Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Magyar Katolikus Egyház kapja meg, melynek a rendelkező nyilatkozaton feltüntetendő technikai száma: 0011. A Magyar Állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni.

            2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes.

            Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért ezúton mond köszönetet: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

  Mi pedig – Szent Ferenc Kistestvérei – kérjük, hogy adójuk második 1 %-val a Magyarok Nagyasszonya Evangelizációs Alapítványt támogassák, mely Alapítvány az egyházközségekért végzett lelkipásztori munkánkat segíti. Az ehhez szükséges adószámot, illetve technikai számot ide kattintva találhatják meg a kedves hívek.

 • 2022.09.17.

  Tanévnyitó az iskolában - 2022.

    A 2022/23-as tanév Veni Sancte - Szentlelket hívó imádságos megnyitása szeptember 9-én volt a kisgyőr iskolában. Barnabás testvér a buzdításában arról beszélt, hogy talán sokaknak kellemetlen dolog az iskolába járás és a tanulás, főként a nyár még friss élményei után, de muszály. A felnőttek dolgoznak, a gyerekek iskolába járnak és tanulnak - ez a dolgok rendje. Személyes éltéből vett példával arra buzdított, hogy a diákok és a tanárok keressék meg mindig az iskolába járásnak és a tanulásnak a jó oldalát. Mert mindenben van valami jó, csak sokszon nem azt, hanem a rosszat vesszük észre.

     Az eseményről készült beszámolónk ide kattintva tekinthető meg.

 • 2022.07.04.

  Visszatekintő - Hálaadás az iskolaév végén - 2022.

  Az iskolásokkal már évek óta tanévzáró hálaadással fejezzük be a tanévet. A hagyományhoz hűen most is így történt ez: a református templomban gyűlt össze az egész iskola, hogy Barnabás testvér vezetésével elgondolkodjunk, mi mindent kaptunk és éltünk meg ebben az évben is! Dávid testvér gitárral kísérte a lelkes éneklést, igazán szívből szólt az ének! A reformátusok és a katolikusok ismét nagy egyetértésben, közösen dicsőítették az Urat és adtak hálát a tanévért.

  Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2022.07.04.

  Visszatekintő - Keresztúti ájtatosság az iskolásokkal - 2022.

  Az elmúlt tanévben a Kisgyőri Általános Iskola tanárai és tanulói, katolikusok és reformátusok, együtt, közös gyalogos zarándoklattal egybekötött keresztúti ájtatossággal tették teljesebbé a Húsvéti ünnepre való készületüket. Ezen a Húsvéton szomorú aktualitást adott az ünneplésnek a szomszédos országban zajló háború, a sok menekülni kényszerülő ember sorsának bizonytalansága. Az Egri Főegyházmegye idén a gyermekek keresztútját a békéért ajánlotta fel. Ehhez csatlakoztunk mi is, együtt, közösségben a Kisgyőrben ideiglenesen tartózkodó ukrán családokkal. A falu határában álló Gogota keresztúti állomásainál végeztük az imádságot közösségben, a gyerekek, a szülők, a tanárok, a falu apraja-nagyja Barnabás és Dávid testvér vezetésével. Az iskolától imádkozva, énekelve, gyalogosan haladtunk. Minden elmélkedést más-más gyerek, felnőtt olvasott fel. Mindannyiunk számára nagy lelki élmény volt.

  A Keresztút elmélkedései ide kattintva olvashatók.

  Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2022.07.04.

  Visszatekintő - Iskolamegáldás 2022.

  Nagy örömünkre ismét házszentelést, azaz iskola megáldást ünnepelhettünk Kisgyőrben. Vidám tanítással és énekléssel tettük teljessé ezt az égi áldást!

  Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2021.12.31.

  Adventi készület a kisgyőri iskolásokkal

    A kisgyőri iskolások hagyományosan ökumenikus dicsőítéssel egybekötve gyújtották meg advent 4. gyertyáját.

    Ez egyben egy komoly szentírási elmélkedés volt, amellyel Barnabás testvér vezette a gyerekeket, felnőtteket egyaránt, Dávid testvér zenei kíséretében.

    Ezúton is köszönjük mindenkinek a részvételt és áldott további ünnepeket kívánunk!

    Az eseményről készült képes beszámolónk ide kattintva tekinthető meg.

 • 2021.06.14.

  Tanévzáró hálaadás - 2021.

    A Kisgyőri Általános Iskolában templomi hálaadással zártuk a tanévet. Barnabás testvér vezetésével áttekintettük mindazt, ami történt ebben a sokszínű és olykor nehéz évben. Megköszöntük Isten gondoskodását és bocsánatot kértünk mindazért, amit rosszul tettünk. Előre tekintve a nyári szünetre, tréfásan figyelmeztetett, hogy "ne essünk szét" smiley, őrizzük meg a rendet életünkben, amit az Isten igéje és törvénye teremt.

    A gyerekek, különösen az alsósok, teli torokból énekelték a dicsőítő énekeket!

    Az eseményről készült képes beszámolót ide kattintva tekinthetik meg.

 • 2021.02.12.

  A kisgyőri iskola megáldása - 2021

     2021. február 12-én házszentelés volt a Kisgyőri Iskolában.

     Barnabás testvér és Dávid testvér igehirdetéssel és énekkel kísérve, a gyerekek aktív közreműködésével szolgáltatták ki az iskola számára az egyház szentelményét. Jó hangulatú dicsőítéssel kaptuk Jézus üzenetét: 

     „Térj vissza otthonodba és beszéld el, milyen nagy jót tett veled az Isten!” Erre az bejárta az egész várost, és elhíresztelte, milyen nagy jót tett vele Jézus. Lk 8,26-39

     Diákok és tanárok egyaránt hálásan fogadták az áldást, együtt válaszolva:

  Urunk, Istenünk! Te oly nagy szeretettel karolsz fel minket, hogy gyermekeidnek hívnak bennünket, és azok is vagyunk. Add, hogy emberi tanulmányaink segítségével világosabban fölfogjuk és tökéletesebben megvalósítsuk hivatásunk értelmét.
    A bölcsesség lelkét add nekünk, Urunk!

     Az eseményről készült fotók és videók ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2019.12.24.

  Ovisok és iskolások látogatása a kisgyőri káponában.

     November 29-én a kisgyőri óvoda növendékeit meglátogatták a kisgyőri katolikus kápolnánkat, december 20-án pedig a negyedik adventi gyertya gyújtására az iskolásokat látta vendégül kápolnánk. Az alábbiákaban a sorokra kattintva képes beszámoló nyílik.

  Ovisok látogatása

  Adventi gyertyagyújtás
   

 • 2018.09.06.

  Tanévzáró hálaadás-2018.

     Kicsit megkésve, de el nem feledve ezúton tesszük közzé, a kisgyőri általános iskola 2017/18-as tanévét lezáró áhítatának képeti, amelyet a tanév végén a református templomban tartottunk meg. Ennek során a tanítás mellett a hittanosok előadták a talentumokról szóló pédabeszédet, és a dúsgyzdag és a szegény lázár példabeszédét.

     A képre kattintva galéria nyílik!

Történet

A plébánia (rövid) története

Kisgyőr filia 1261-ben az egri püspökség birtoka, később a diósgyőri koronauradalomé volt, utóbbinak sorsában osztozott. 1576-ban református egyház működött itt. 1746-ban a 400 református mellett csak 10 volt a katolikusok száma, akik ekkor még a diósgyőri plébániához tartoztak, de rövidesen a közelebb fekvő Harsányhoz csatoltattak. 1746-ban még láthatók voltak a falun kívül kelet felé fekvő régi katolikus templom romjai. A katolikusok részére 1933-ban építettek egy kápolnát, Jézus Szíve tiszteletére.

Miserend

2024.04.28.

A hónap utolsó vasárnapján   

18:00

A szentmisék időpontjai:

Május 26. 18:00 - Szentháromság vasárnapja

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

Kisgyőri R. K. Egyházközség
A Mocsolyási R. K. Egyházközséggel közösen

 • Czárné Kovács Eszter
 • Lőrincz Sándorné
 • Marincsák István
 • Mészáros Istvánné
 • Stampel Lajos