Kisgyőr

Aktuális

 • 2020.12.19.

  Hirdetések: December hónap - Karácsony

  1. Egyházközségünk ünnepi miserendje a következőképpen alakul itt és Mocslyáson:

  Mocsolyás, December 24. – Szenteste

                 17:00 – Szentmise – ha feloldják a kijárási korlátozást

  VAGY

                 15:30 – Szentmise – ha érvényben marad a kijárási korlátozás

  December 21-én figyeljük az ezzel kapcsolatos döntésről a híradásokat!

  Kisgyőr, December 25. – Karácsony 1. napja

                 17:00 – Szentmise

  Mocsolyás, December 27. – Szent János apostol és evangélista,

  a főegyházmegye védőszentje

                 17:00 – Szentmise

  Kisgyőr, Január 1. – Szűz Mária, Isten anyja, újév

                 17:00 – Szentmise

 • 2019.12.24.

  Ovisok és iskolások látogatása a kisgyőri káponában.

     November 29-én a kisgyőri óvoda növendékeit meglátogatták a kisgyőri katolikus kápolnánkat, december 20-án pedig a negyedik adventi gyertya gyújtására az iskolásokat látta vendégül kápolnánk. Az alábbiákaban a sorokra kattintva képes beszámoló nyílik.

  Ovisok látogatása

  Adventi gyertyagyújtás
   

 • 2018.09.06.

  Tanévzáró hálaadás-2018.

     Kicsit megkésve, de el nem feledve ezúton tesszük közzé, a kisgyőri általános iskola 2017/18-as tanévét lezáró áhítatának képeti, amelyet a tanév végén a református templomban tartottunk meg. Ennek során a tanítás mellett a hittanosok előadták a talentumokról szóló pédabeszédet, és a dúsgyzdag és a szegény lázár példabeszédét.

     A képre kattintva galéria nyílik!

Történet

A plébánia (rövid) története

Kisgyőr filia 1261-ben az egri püspökség birtoka, később a diósgyőri koronauradalomé volt, utóbbinak sorsában osztozott. 1576-ban református egyház működött itt. 1746-ban a 400 református mellett csak 10 volt a katolikusok száma, akik ekkor még a diósgyőri plébániához tartoztak, de rövidesen a közelebb fekvő Harsányhoz csatoltattak. 1746-ban még láthatók voltak a falun kívül kelet felé fekvő régi katolikus templom romjai. A katolikusok részére 1933-ban építettek egy kápolnát, Jézus Szíve tiszteletére.

Miserend

2020.11.28.

A hónap utolsó vasárnapján   

17:00

A szentmisék időpontjai:

December 20. - Advent 4. vasárnapja 17:00

December 25. - Karácsony 17:00

Január 1. - Szűz Mária Isten Anyja 17:00

 

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

Kisgyőri R. K. Egyházközség
A Mocsolyási R. K. Egyházközséggel közösen

 • Czárné Kovács Eszter
 • Lőrincz Sándorné
 • Marincsák István
 • Mészáros Istvánné
 • Stampel Lajos