Harsány

Aktuális

 • 2021.10.02.

  Hirdetések - Évközi 27. hét

  1. Október 7-én, csütörtökön 16:30-kor az elsőáldozóknak vizsga az imaházunkban.
  2. Október 9-én, szombaton 15:00-kor első gyónás és liturgia próba a templomban. Utána gyónási lehetőség az elsőáldozók hozzátartozóinak.
  3. Az elsőáldozás október 10-én, vasárnap 10.00-kor lesz egyházközségünkben. Kérem, imádkozzunk az új generációért és családjaikért, hogy jól fel tudjunk készülni az Úr Jézussal való első találkozásra a gyónásban és az Oltáriszentségbena

Történet

A plébánia (rövid) története

A falu neve 1261-ben Harsan névalakban tűnik fel mint az egri püspökség birtoka. Szent Erzsébetről nevezett egyházának papja 1332-ben 16 garas – viszonylag nagy összegű – pápai tizedet fizetett, eszerint Harsány népes plébánia lehetett, mely alapján a megye legnagyobb települései közé sorolható. A püspökség mellett királyi és köznemesi birtokrészek is voltak a faluban. A török hódoltság idején a katolikusok egyházi élete teljesen szétzilálódott. 1556-ban Bebek Ferenc elpusztította a falut, s amikor újranépesült, az új lakosság már református volt. 1576-ban önálló református ekklézsia működött itt.

Miserend

2021.10.16.

Kedd 18:00
Szerda 7:00
Csütörtök 18:00
Péntek 18:00
Szombat 16:45
Vasárnap

10:00

Évközi 29. hét miserendje

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Kovács Emil – világi elnök
 • Birinyi Ernő
 • Dávid László
 • Diószeginé Kiss Terézia
 • Juhász Szilveszterné
 • Molnár Ferencné
 • Papp Adrienn dr.
 • Szabó Gergely
 • Tóth Erzsébet
 • Tóth Lászlóné