Harsány

Aktuális

 • 2023.04.12.

  Hirdetések

   

  1. Akik a mátraszentimrei lelkigyakorlatra jelentkeztek, azok számára hirdetjük, hogy a lelkigyakorlat pénteken 17:00 órakor kezdődik.
  2. Az Éltető Lélek Alapítvány szeptember 16. és szeptember  24. között egyhetes, keresztény szellemiségű fesztivált szervez városunkban, az Ars Sacra Fesztivált, amely a keresztény értékek közvetítését tűzték ki célul a  művészet eszközeivel.  A  fesztivál idején a hét minden napján,  több helyszínen, színvonalas programokkal várják az érdeklődőket, amelynek programja ide kattintva olvasható. A  belépés mindenhol díjtalan, amelyekre szeretettel várnak mindenkit!
  3. Érsek főpásztorunk az új misekönyv bevezetésével együtt a következőket rendelte el egyházmegyénkben a szentmisékre vonatkozóan:

            A szentmisén a liturgikus testtartásunknak (állás, ülés, térdelés, meghajlás, stb.) nagy jelentősége van, hiszen ezáltal egész emberségük, így testi valóságunk is belevonódik az istentiszteletbe. Része lesz a liturgiának, ahol keresztényként különösen is azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztusban az Isten testben jött el, és látható, megfogható formában maradt velünk az Eucharisztia szent színei alatt. Ezért egyházmegyénk templomaiban a Világegyház általános gyakorlatához igazodva, az alábbi rendelkezések egységes betartását írom elő:

  1. Állunk a Bevezető ének elejétől (az Uram irgalmazz és a Dicsőség éneklése alatt is) a Collecta Könyörgés végéig, majd leülünk.
  2. Felállunk az Alleluja éneklésére és az Evangéliumra, majd pedig a Hitvallás és az Egyetemes Könyörgések imádságára.
  3. Térdelünk az Átváltoztatás alatt.
  4. A Miatyánkra mindannyian felállunk.
  5. Az áldozás előtt („Íme az Isten Báránya…”) szokás szerint ismét letérdelünk.
  6. A szentáldozás után tetszés szerint térdelünk vagy ülünk.
  7. Akinek egészségügyi helyzete úgy kívánja (pl. nem tud térdelni, vagy huzamosabb ideig állni), a továbbiakban is ülhet.

  Aktuális heti misrend és hirdetések

 • 2022.12.25.

  Betlehemes játék Karácsony napján - 2022.

     A harsányi hittanos gyerekek Karácsony napján az ünnepi szentmise előtt adták elő betlehemes játékukat, amelyet az alábbi videóban tekinthetnek meg.

 • 2022.06.27.

  Hittantábor a harsányi plébánián - 2022.

     Az iskolaév végeztével a pandémiak okozta két éves kihagyás után a harsányi hittanos gyerekek számára június 21. és 23. között a plébánián hittantábort tartottunk. Az eseményről készült képek és videók ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2021.10.30.

  Elsőáldozás egyházközségünkben - 2021.

     2021. október 10-én volt a Harsányi egyházközségben az elsőáldozás, amelyről készült videót az alábbiakban tekinthetik meg.

Történet

A plébánia (rövid) története

A falu neve 1261-ben Harsan névalakban tűnik fel mint az egri püspökség birtoka. Szent Erzsébetről nevezett egyházának papja 1332-ben 16 garas – viszonylag nagy összegű – pápai tizedet fizetett, eszerint Harsány népes plébánia lehetett, mely alapján a megye legnagyobb települései közé sorolható. A püspökség mellett királyi és köznemesi birtokrészek is voltak a faluban. A török hódoltság idején a katolikusok egyházi élete teljesen szétzilálódott. 1556-ban Bebek Ferenc elpusztította a falut, s amikor újranépesült, az új lakosság már református volt. 1576-ban önálló református ekklézsia működött itt.

Miserend

2023.05.14.

Kedd 18:00
Szerda 7:00
Csütörtök 18:00
Péntek 18:00
Szombat 16:30
Vasárnap

10:00

Aktuális heti miserend

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Kovács Emil – világi elnök
 • Birinyi Ernő
 • Dávid László
 • Diószeginé Kiss Terézia
 • Juhász Szilveszterné
 • Molnár Ferencné
 • Papp Adrienn dr.
 • Szabó Gergely
 • Tóth Erzsébet
 • Tóth Lászlóné