Harsány

Aktuális

 • 2019.08.10.

  Hirdetések - Évközi 19. hét

  1. Augusztus 20-án 8:00-kor lesz az ünnepi szentmise országalapítónk ünnepén. 10:00 órakor pedig, a Miskolc-Vasgyári Szent István plébániatemplom búcsúja lesz. Ezt megelőzően 3 napos lelkigyakorlat lesz augusztus 17-18-19-én a 18:00-kor kezdődő szentmiséken. Augusztus 19-én, a hétfő esti lelkigyakorlat után jótékonysági koncertet ad Flach Antal és tanítványai, a vasgyári templomért. Mindenkit szeretettel várunk!
  2. Augusztus 21-én, szerdán nem lesz szentmise.
  3. Egyházközségünk búcsúja szeptember 8-án, vasárnap 10:00-kor lesz. Előtte imádságos előkészületet tartunk a rózsafüzért imádkozva (a tavalyihoz hasonlóan). Igyekezzünk magunkat szabaddá tenni, hogy e kegyelmi lehetőség által (búcsú elnyerése) eljussunk a mélyebb megtérésre. Jézus mondja: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes”. (Mt 5,48) Vagy, ahogy Szent Péter apostol írja: „Szentek legyetek, amint én is szent vagyok!” (1Pét 1,16; vö.: Lev 19,2)
 • 2018.03.06.

  Pásztorjáték 2017. karácsonyán

     Ha némileg kissé megkésve is, de az alábbiakban adjuk közre 2017. karácsonyán a hittanosok által, a harsányi templomban bemutatott betlehemest.

 • 2016.06.19.

  Elsőáldozás egyházközségünkben

    Május 22-én, Szentháromság vasárnapján egyházközségünkben tizenkét gyermek járult először szentáldozáshoz...

Történet

A plébánia (rövid) története

A falu neve 1261-ben Harsan névalakban tűnik fel mint az egri püspökség birtoka. Szent Erzsébetről nevezett egyházának papja 1332-ben 16 garas – viszonylag nagy összegű – pápai tizedet fizetett, eszerint Harsány népes plébánia lehetett, mely alapján a megye legnagyobb települései közé sorolható. A püspökség mellett királyi és köznemesi birtokrészek is voltak a faluban. A török hódoltság idején a katolikusok egyházi élete teljesen szétzilálódott. 1556-ban Bebek Ferenc elpusztította a falut, s amikor újranépesült, az új lakosság már református volt. 1576-ban önálló református ekklézsia működött itt.

Miserend

2019.08.17.

Kedd 18:00
Szerda 7:00
Csütörtök 18:00
Péntek 18:00
Szombat 17:00
Vasárnap

10:00

Évközi 20. hét miserendje

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Kovács Emil – világi elnök
 • Birinyi Ernő
 • Dávid László
 • Diószeginé Kiss Terézia
 • Juhász Szilveszterné
 • Molnár Ferencné
 • Papp Adrienn dr.
 • Szabó Gergely
 • Tóth Erzsébet
 • Tóth Lászlóné