Harsány

Aktuális

 • 2019.05.18.

  Hirdetések - Húsvét 5. hete

  1. Május 24-én, pénteken 16:30-tól lesz a következő elsőáldozói felkészítés a közösségi házunkban. Kérem a szülőket, nagyszülőket, segítsék őket a felkészülésben.
  2. Ezúton mondunk köszönetet Dr. Papp Adriennek és segítő társainak a jótékonysági koncertet megszervezéséért, kivitelezéséért.
  3. Hittantábort szervezünk a harsányi plébániára. Időpontja: június 25-től 29-ig. Részleteket később hirdetünk.
  4. A személyi jövedelemadó bevallás határidejéhez közelítve felhívjuk a kedves testvérek figyelmét a befizetett adó kétszer 1%-ról való rendelkezésre. A magyar állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák.

    Mi pedig – Szent Ferenc Kistestvérei – kérjük, hogy adójuk második 1 %-val a Magyarok Nagyasszonya Evangelizációs Alapítványt támogassák, mely Alapítvány az egyházközségekért végzett lelkipásztori munkánkat segíti. Az ehhez szükséges adószámot illetve technikai számot ide kattintva találhatják meg a kedves hívek.

 • 2018.03.06.

  Pásztorjáték 2017. karácsonyán

     Ha némileg kissé megkésve is, de az alábbiakban adjuk közre 2017. karácsonyán a hittanosok által, a harsányi templomban bemutatott betlehemest.

 • 2016.06.19.

  Elsőáldozás egyházközségünkben

    Május 22-én, Szentháromság vasárnapján egyházközségünkben tizenkét gyermek járult először szentáldozáshoz...

Történet

A plébánia (rövid) története

A falu neve 1261-ben Harsan névalakban tűnik fel mint az egri püspökség birtoka. Szent Erzsébetről nevezett egyházának papja 1332-ben 16 garas – viszonylag nagy összegű – pápai tizedet fizetett, eszerint Harsány népes plébánia lehetett, mely alapján a megye legnagyobb települései közé sorolható. A püspökség mellett királyi és köznemesi birtokrészek is voltak a faluban. A török hódoltság idején a katolikusok egyházi élete teljesen szétzilálódott. 1556-ban Bebek Ferenc elpusztította a falut, s amikor újranépesült, az új lakosság már református volt. 1576-ban önálló református ekklézsia működött itt.

Miserend

2019.05.18.

Kedd 18:00
Szerda 7:00
Csütörtök 18:00
Péntek 18:00
Szombat 17:00
Vasárnap

10:00

Húsvét 5. hetének miserendje

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Kovács Emil – világi elnök
 • Birinyi Ernő
 • Dávid László
 • Diószeginé Kiss Terézia
 • Juhász Szilveszterné
 • Molnár Ferencné
 • Papp Adrienn dr.
 • Szabó Gergely
 • Tóth Erzsébet
 • Tóth Lászlóné