Harsány

Aktuális

 • 2018.11.17.

  Hirdetések - Évközi 33. hét

  1. A mai gyűjtést a Karitász javára küldjük el.
  2. A héten a szerdai szentmise 18:00-kor fog kezdődni ez alkalommal.
  3. Pénteken 16:30-kor lesz a következő elsőáldozói hittan a közösségi házunkban.
  4. Csütörtökön nem lesz szentségimádás, azonban szombaton, Krisztus Király vasárnapja előtt egy órás gitáros szentségimádás lesz a 17:00-i szentmise után. Mindenkit szeretettel várunk, hogy együtt dicsérjük és imádjuk a Királyok Királyát, a mi Urunkat. Az iec2020 honlapján templomunkat regisztráltuk, és a harsányi helyszínhez lehet csatlakozni a ide kattintva.
 • 2018.03.06.

  Pásztorjáték 2017. karácsonyán

     Ha némileg kissé megkésve is, de az alábbiakban adjuk közre 2017. karácsonyán a hittanosok által, a harsányi templomban bemutatott betlehemest.

 • 2016.06.19.

  Elsőáldozás egyházközségünkben

    Május 22-én, Szentháromság vasárnapján egyházközségünkben tizenkét gyermek járult először szentáldozáshoz...

Történet

A plébánia (rövid) története

A falu neve 1261-ben Harsan névalakban tűnik fel mint az egri püspökség birtoka. Szent Erzsébetről nevezett egyházának papja 1332-ben 16 garas – viszonylag nagy összegű – pápai tizedet fizetett, eszerint Harsány népes plébánia lehetett, mely alapján a megye legnagyobb települései közé sorolható. A püspökség mellett királyi és köznemesi birtokrészek is voltak a faluban. A török hódoltság idején a katolikusok egyházi élete teljesen szétzilálódott. 1556-ban Bebek Ferenc elpusztította a falut, s amikor újranépesült, az új lakosság már református volt. 1576-ban önálló református ekklézsia működött itt.

Miserend

2018.11.17.

Kedd 18:00
Szerda 7:00
Csütörtök 18:00
Péntek 18:00
Szombat 18:00
Vasárnap

10:00

Évközi 33. hét miserendje

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Kovács Emil – világi elnök
 • Birinyi Ernő
 • Dávid László
 • Diószeginé Kiss Terézia
 • Juhász Szilveszterné
 • Molnár Ferencné
 • Papp Adrienn dr.
 • Szabó Gergely
 • Tóth Erzsébet
 • Tóth Lászlóné