Répáshuta

Aktuális

 • 2017.09.03.

  Hirdetések: Évközi 22. hét

     Templomunk búcsúünnepe jövő vasárnap a 10:00 órakor kezdődő szentmisében lesz. Előtte csütörtökön, pénteken és szombaton este a 18:00 órai szentmise keretében lelkigyakorlatos előkészület lesz. A lelkigyakorlatot és a búcsúi szentmisét Antal testvér tartja. Mindenkit szeretettel várunk az ünnepi alkalmakra!

Történet

A plébánia (rövid) története

Feltöltés alatt...

Miserend

2017.07.15.

Csütörtök    18:00
Vasárnap 8:30

Július 20-án, csütörtökön este kivételesen nem lesz szentmise.

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Mátrai Antal – világi elnök
 • Bihari György
 • Fridel János
 • Fürediné Fridel Éva
 • Kátai Imre
 • Mátrai Lajosné
 • Molnár Jánosné
 • Polgár Lászlóné