Répáshuta

Aktuális

 • 2023.08.13.

  Hirdetések

  1. Magyar Karizmatikus Megújulás 31. Országos Találkozója lesz szeptember 30-án, szombaton Budapest-Rákoskeresztúron. Megfelelő számú jelentkező esetén autóbuszt indítunk a találkozóra. A költségek: 8 500 Ft autóbuszköltség és 5 000 Ft jegyár. Jelentkezni szeptember 24. estig lehet a templomaink sekrestyéjében vagy Dávid testvérnél a teljes költség befizetésével.
  2. Az Éltető Lélek Alapítvány szeptember 16. és szeptember  24. között egyhetes, keresztény szellemiségű fesztivált szervez városunkban, az Ars Sacra Fesztivált, amely a keresztény értékek közvetítését tűzték ki célul a  művészet eszközeivel.  A  fesztivál idején a hét minden napján,  több helyszínen, színvonalas programokkal várják az érdeklődőket, amelynek programja ide kattintva olvasható. A  belépés mindenhol díjtalan, amelyekre szeretettel várnak mindenkit!
  3. Akik a mátraszentimrei lelkigyakorlatra jelentkeztek, azok számára hirdetjük, hogy a lelkigyakorlat pénteken 17:00 órakor kezdődik.
  4. Érsek főpásztorunk az új misekönyv bevezetésével együtt a következőket rendelte el egyházmegyénkben a szentmisékre vonatkozóan:

            A szentmisén a liturgikus testtartásunknak (állás, ülés, térdelés, meghajlás, stb.) nagy jelentősége van, hiszen ezáltal egész emberségük, így testi valóságunk is belevonódik az istentiszteletbe. Része lesz a liturgiának, ahol keresztényként különösen is azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztusban az Isten testben jött el, és látható, megfogható formában maradt velünk az Eucharisztia szent színei alatt. Ezért egyházmegyénk templomaiban a Világegyház általános gyakorlatához igazodva, az alábbi rendelkezések egységes betartását írom elő:

  1. Állunk a Bevezető ének elejétől (az Uram irgalmazz és a Dicsőség éneklése alatt is) a Collecta Könyörgés végéig, majd leülünk.
  2. Felállunk az Alleluja éneklésére és az Evangéliumra, majd pedig a Hitvallás és az Egyetemes Könyörgések imádságára.
  3. Térdelünk az Átváltoztatás alatt.
  4. A Miatyánkra mindannyian felállunk.
  5. Az áldozás előtt („Íme az Isten Báránya…”) szokás szerint ismét letérdelünk.
  6. A szentáldozás után tetszés szerint térdelünk vagy ülünk.
  7. Akinek egészségügyi helyzete úgy kívánja (pl. nem tud térdelni, vagy huzamosabb ideig állni), a továbbiakban is ülhet.

Történet

A plébánia (rövid) története

Feltöltés alatt...

Miserend

2023.05.14.

Csütörtök    18:00
Vasárnap 8:30

 

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2015.10.18.

Közösségek a plébánián

A közösségek hamarosan egyenként bemutatkoznak.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Mátrai Antal – világi elnök
 • Bihari György
 • Fridel János
 • Fürediné Fridel Éva
 • Kátai Imre
 • Mátrai Lajosné
 • Molnár Jánosné
 • Polgár Lászlóné