Miskolc-Vasgyár

Aktuális

 • 2020.10.17.

  Hirdetések - Évközi 29. vasárnap

  1. A mai vasárnapi szentmisék perselyadományait a missziók céljaira gyűjtjük, s küldjük el.
  2. Október Mária hónapja, ezért az ő tiszteletére keddtől hagyományosan októberi ájtatosságokat tartunk. Az esti szentmisék előtt 17:15-től a rózsafüzért, majd pedig a lorettói litániát imádkozzuk. Mindenkit buzdítunk Mária-tisztelet ezen ősi hagyományának ápolására!
  3. Egyházközségünkben az elsőáldozás jövő vasárnap, október 25-én, évközi 30. vasárnapon lesz a 10:00 órai szentmisében. Foglaljuk imáinkba az elsőáldozásra készülő gyerekeket és családjaikat!
  4. Október 22-én, csütörtökön, 16:00 órakor dr. Ternyák Csaba egri érsek leleplezi és megáldja Szent II János Pál pápa szobrát a diósgyőri templomkertben. Az ünnepi eseményre mindenkit szeretettel várnak!
  5. Október 23-án engesztelő zarándoktúra indul Szentlélekre, a pálos kolostorromokhoz. Részeletek ide kattintva olvashatók.

   

 • 2019.12.17.

  Plébániák napja 2019.

     Immár hagyományos módon az idén is megtartottuk az advent harmadik vasárnapja előtti szombaton a plébániák napját a ránk - Szent Ferenc Kistestvéreire bízott egyházközségek tagjainak. az eseményről készült képes beszámolót a képre kattintva tekinthetik meg!

 • 2019.12.17.

  Adventi gyertyagyújtás a Nyitnikék óvodában

     Advent kezdetén a Nyitnikék Óvodában Frenc testvér veztésével ünnepélyesen meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját. Erről készül képes beszámolónkat a képre kattintva tekintheti meg!

 • 2018.08.25.

  Adományok a Miskolc-Vasgyári templom felújítására

   

      Akik közvetlenül az egyházközség bankszámlámlájára szeretnék átutalni adományukat a templom felújítása kapcsán a következő bankszámlaszámra tehetik meg:

  10700086 - 43047109 - 52000001

     Akik pedig egyházi hozzájárulást, vagy más adományt szeretnének a Vasgyári Plébániának bankon keresztül utalni, azok a következő bankszámlaszámra tehetik:

  10700086 - 43047109 - 51100005

      Köszönjük mindenkinek a szívből jövő áldozatát!

Történet

A plébánia (rövid) története

A vízierővel működtetett újmassai-hámori vashámor a XIX. század közepén elavulttá vált, ezért a kincstár 1868-ban Diósgyőrben új vasgyár építését kezdte meg. 1870-ben működésbe lépett a nagyolvasztó, egy évvel később a hengermű. A munkásság, melynek lélekszáma 1895-ben körülbelül 3000 fő volt, ugyanebben az évben a gyárigazgatóság útján templom és plébánia építését szorgalmazta az érseknél, aki egyéb templomépítések miatt kénytelen volt későbbre halasztani az ügyet.

Miserend

2020.10.17.

Hétfő 7:00      
Kedd 7:00 18:00    
Szerda 7:00 18:00  
Csütörtök   7:00 18:00  
Péntek 7:00 18:00  
Szombat 8:00 18:00  
Vasárnap 8:00 10:00 18:00

Évközi 29. hét miserendje

A szentmiséket a templomban tartjuk meg.

 

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2019.03.05.

Farsang a cirkusz jegyében - 2019.

A Vasgyári Plébánián, az idei farsang alkalmából, - csak egyszer és csak most! - sátrat vert a világhírű és szenzációs HTK Nagycirkusz.
  Rengete

2016.07.26.

A VI-FI (VasgyárI-iFI) Harsányban

   Számomra ez a pár nap a nehéz utolsó év és érettségi után igazi feltöltődés volt. A stresszes hétköznapokból jó volt kiszakadni, más környezetben lenni kicsit. Pár együtt töltött nap mindig jó egy közösségnek, mert meg tudnak erősödni a kapcsolatok, és jobban megismerhetjük egymást...

2016.01.21.

A Szent Pál Közösség

  Közösségünk gyökerei a 2000. évre vezethetőek vissza. Szent Ferenc Kistestvérei, az Egri Főegyházmegyében elsőként, meghívta a Neokatekumenális Utat a Vasgyári Plébániára. Hosszú katekézisek gyümölcseként megalakult egy kis maroknyi közösség...

2013.08.20.

"GYÖRÖKI ÖRÖMKÖR"

Közösségünk 2007-ben alakult. Az évek alatt változott, formálódott, de sokáig neve nem volt. Pedig az Úr is ezt mondja „Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy.” (Iz 43,1)   Voltak próbálkozások: szőlővesszők, mustármag, bárka, andante (lépésben), parlando (beszélve), KEREKSZOBÁSOK (a plébánia „kerek” szobájában van a székhelyünk).

 Változást az első lelkigyakorlatunk hozott...

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Baranczó Attila – világi elnök
 • Aranyosi Zsuzsanna
 • Bardócz Johanna
 • Bokros Beáta
 • Gémes Lászlóné
 • Gombás Ferencné
 • Hágen Tamás
 • Horváth József
 • Kerekes Gábor
 • Mercz Gyuláné
 • Szlukovinyi Tamás
 • Sztahura Ágnes
 • Szűcs Orsolya dr.
 • Takács Mariann
 • Ujhelyiné Balkay Andrea
 • Varga Zoltán