Miskolc-Vasgyár

Aktuális

 • 2019.10.12.

  Hirdetések - Évközi 28. hét

  1. Október Mária hónapja, ezért az ő tiszteletére hagyományosan októberi ájtatosságokat tartunk. Az esti szentmisék előtt 17:15-től a rózsafüzért, majd pedig a lorettói litániát imádkozzuk. Mindenkit buzdítunk Mária-tisztelet ezen ősi hagyományának ápolására!
  2. A kármelita templom Avilai Szent Teréz búcsúja kedden lesz a 17:00 órakor kezdődő szentmisében. A részletes program a faliújságon olvasható.

 • 2018.08.25.

  Adományok a Miskolc-Vasgyári templom felújítására

   

      Akik közvetlenül az egyházközség bankszámlámlájára szeretnék átutalni adományukat a templom felújítása kapcsán a következő bankszámlaszámra tehetik meg:

  10700086 - 43047109 - 52000001

     Akik pedig egyházi hozzájárulást, vagy más adományt szeretnének a Vasgyári Plébániának bankon keresztül utalni, azok a következő bankszámlaszámra tehetik:

  10700086 - 43047109 - 51100005

      Köszönjük mindenkinek a szívből jövő áldozatát!

 • 2018.02.15.

  Farsang, azaz középkori forgatag a plébánián - 2018.

    Az Úr Jézus által elrendelt misét megtartván, annak utána, rendezénk nagy középkori forgatagot. A hívek, a plébániai rögtönzött piaczra vonultak, hogy elkezdvén a maszkabált, jól mulassanak.

    A piaczon lebzselt a fekete kalapos, lila ingbe bújtatott pimasz gitanos. Ő a felvonuló népet, a kerítés körül terelé körbe, kérdezvén mindeniket, hogy kihez vagyon szerencséje. Mivel nem ismeré fel ki kicsoda, ezért az ott sétáló fel nem ismert zord lovag, kardot rántott rá vala. A veszedelemből szabadulván, a kíváncsi gitános, kérdéseivel tovább zaklatá a sokaságot – a leprás koldusra még pofákat is vágott –, így a végén nyúlcipőre váltott...

 • 2018.02.15.

  Ökumenikus imaest - 2018.

     Az idén január 21. és 28. között tartották a keresztény egyházak az ökumenikus imahetet. Egyházközségünk január 24-én este 17:00 órai kezdettel adott helyet a közös imádságnak, amelyen a környező keresztény egyházak tagjai szép számmal jelentek meg és teljesen megtöltötték a plébánia nagytermét. Az igehirdetést Antal Mariann vasgyári református lelkész asszony végezte. A közös imádságot követően közös együttlétre, agapéra került sor a hívek és lelkipásztorok számára.

    Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2018.01.30.

  Szilveszter - 2017.

  A szentmisét követően, akik a plébániai szilveszteri program mellett döntöttek, türelmesen várták, hogy a helyszín átlényegüljön egy derűs rock and roll partivá
  Gyerekek és felnőttek egyaránt meglepő gyorsasággal vetették bele magukat a programokba...

  A TELJES CIKK ÉS A FÉNYKÉPEK A KÖZÖSSÉGEK ROVATUNKBAN TEKINTHETŐ MEG!

 • 2017.10.17.

  Bérmálás templomunkban

     Magyarok Nagyasszonyának főünnepe az idén vasárnapra esett. Ez az ünnep az idén külön eseménnnyel gazdagodott, mert ekkor járultak a bérmálás szentségéhez azok, akik az elmúlt évben erre felkészültek. Az erről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2017.01.29.

  Betlehemes játék szenteste délutánján - videó!

  Sokak kívánságára, bár kissé megkésve, de közzétesszük a szenteste délutánján bemutatott Betlehemes játék videofelvételeit...

 • 2016.12.15.

  Adventi plébániák napja - 2016.

    2016. december 10-én a Szent Ferenc Kistestvérei a lelkipásztori ellátására bízott egyházközségek tagjai számára ismét megtartották az immáron hagyományos adventi plébániák napját.
     Az együttlét a 10 órakor kezdődő közös imádsággal, dicsőítéssel és rövid tanítással vette kezdetét...

 • 2016.09.22.

  Hálaadó szentmise Kalkuttai Teréz anya szenttéavatása alkalmából

    2016. szeptember 5-én, Kalkuttai Szent Teréz anya emléknapján hálaadó szentmisét mutattak be a Miskolc-Vasgyári templomban. Az ünnepet kölönösen aktuálissá tette, hogy előző nap avatta Ferenc pápa szentté Teréz anyát Rómában. A hálaadó szentmisére a Miskolc-Vasgyár területén szolgáló nővérek vezetésével kilenceddel készültek. A hívekkel megtelt templomban a szentmisén számos paptestvér koncelebrált, az ünnepi homíliát Balog Gyula atya, újdiósgyőri plébánios mondta. Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2016.06.30.

  Megújult miskolc-vasgyári római katolikus templom főtornya

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának EGYH-EOR-15 egyházi épített örökség védelmére kiírt pályázatán 10 millió Ft állami támogatással és közösségi összefogással, adományokkal újabb fontos állomásához ért szeretett templomunk megújulása.

  A keleti és nyugati homlokzat után...

 • 2015.01.09.

  Megújult a több mint száz éves miskolc-vasgyári római katolikus templom keleti és nyugati homlokzata

     A miskolc-vasgyári római katolikus templom Szvetlik Mátyás és Murányi Lajos tervei alapján 1905-1908 között neoromán – neogót stílusban, a hívek adakozásából, a Diósgyőri Vas- és Acélgyár, és egy segélyalap támogatásával épült fel...

   

Történet

A plébánia (rövid) története

A vízierővel működtetett újmassai-hámori vashámor a XIX. század közepén elavulttá vált, ezért a kincstár 1868-ban Diósgyőrben új vasgyár építését kezdte meg. 1870-ben működésbe lépett a nagyolvasztó, egy évvel később a hengermű. A munkásság, melynek lélekszáma 1895-ben körülbelül 3000 fő volt, ugyanebben az évben a gyárigazgatóság útján templom és plébánia építését szorgalmazta az érseknél, aki egyéb templomépítések miatt kénytelen volt későbbre halasztani az ügyet.

Miserend

2019.10.12.

Hétfő 7:00      
Kedd 7:00 18:00    
Szerda 7:00 18:00  
Csütörtök   7:00 18:00  
Péntek 7:00 18:00  
Szombat 8:00 18:00  
Vasárnap 8:00 10:00 18:00

Minden szentmisét a templomban tartunk meg.

Évközi 28. hét miserendje

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2019.03.05.

Farsang a cirkusz jegyében - 2019.

A Vasgyári Plébánián, az idei farsang alkalmából, - csak egyszer és csak most! - sátrat vert a világhírű és szenzációs HTK Nagycirkusz.
  Rengete

2018.01.30.

Első lelkigyakorlatom Harsányban

Vártam ezt a hétvégét. Kaptam, kaptunk mindannyian, a HTK közösség tagjai, élményt, tanítást, örömöt, kritikát, támogatást. Barnabás testvér kihívás elé állított bennünket témaválasztásával. Biztosan gondolta, ha tanulni akarunk, hát itt a lehetőség, rajta ne múljon.

Hitéletünkben gyakran használt kifejezések...

2018.01.30.

Szilveszter - 2017.

A szentmisét követően, akik a plébániai szilveszteri program mellett döntöttek, türelmesen várták, hogy a helyszín átlényegüljön egy derűs rock and roll partivá
Gyerekek és felnőttek egyaránt meglepő gyorsasággal vetették bele magukat a programokba...

2017.11.07.

A zarándokok „zarándoklata” avagy Napfény, ízek, illatok, szépség, fohászok

Kiscsoportunk úgy döntött, hogy szeptember végén elutazik Velencébe a művészeti biennáléra és onnan elzarándokol Padovába, Szent Antal sírjához. Mindenkit örömmel töltött el a lehetőség, hogy kiszakadhatunk a hétköznapok szürkeségéből és útnak indulhatunk. Egy szeptemberi hétfő hajnalban indultunk el és napsütéses délután érkeztünk meg Itália földjére. Jesolóban egy tengerparti apartman házban volt a szállásunk és a kedvenc éttermünk, ahol az esti közös hálaadó imádság után minden este borozgatás közben kóstolgattuk az olasz konyha finomságait és sokat beszélgettünk, nevettünk.

Reggelente a kikötőben kávézgattunk és indultunk vaporettóval Velencébe...

2017.03.03.

HTK - azaz bemutatkozik a Hogyan Tovább Közösség

  Személyes kapcsolatra épülő, kölcsönös szereteten és bizalmon alapuló közösséget akartunk létrehozni. Vezetőnk Barnabás testvér, akitől a nevünket is kaptuk egy tanítás után tette fel nekünk a kérdést, a célkitűzéseinkkel kapcsolatban:

2016.07.26.

A VI-FI (VasgyárI-iFI) Harsányban

   Számomra ez a pár nap a nehéz utolsó év és érettségi után igazi feltöltődés volt. A stresszes hétköznapokból jó volt kiszakadni, más környezetben lenni kicsit. Pár együtt töltött nap mindig jó egy közösségnek, mert meg tudnak erősödni a kapcsolatok, és jobban megismerhetjük egymást...

2016.03.10.

Szentlélek-Jézus-Szeretet-Hála-Áhítat-Öröm-Békesség

   Ezek a bennem kavargó szavak, ahogy a pár órája véget ért harsányi lelkigyakorlatról hazaérve azonnal hozzáláttam, hogy leírjam a beszámolómat.
  Március 4-én estefelé érkeztünk meg Harsányba...

2016.02.25.

»Zarándokok« lelkigyakorlata Harsányban – 2016. február 5-7.

  Mindig megnyugtató lelkigyakorlattal kezdeni egy új évet. Jó elvonulni egy hétvégére a világ zajától és egy kicsit lecsendesülni. A Zarándokok csoport tagjaként az idei év legtavasziasabb, madárfüttyös hétvégéjét tölthettem el Harsányban a kedvenc csapatommal...

2016.01.22.

Megint Harsány

  Január lévén, az ünnepek elmúltával felderengett, hogy legutóbbi harsányi lelkigyakorlatunk óta, megint eltelt egy újabb év.

  Szeptemberben új vezetőt kaptunk Barnabás testvér személyében és három új taggal is bővültünk, így az újdonság varázsával indultunk.

  Mindenki igyekezett kiérni a 18 órakor kezdődő szentmisére, amivel kezdetét vette a lelkigyakorlat.

2016.01.21.

A Szent Pál Közösség

  Közösségünk gyökerei a 2000. évre vezethetőek vissza. Szent Ferenc Kistestvérei, az Egri Főegyházmegyében elsőként, meghívta a Neokatekumenális Utat a Vasgyári Plébániára. Hosszú katekézisek gyümölcseként megalakult egy kis maroknyi közösség...

2013.08.21.

Szent Erzsébet imacsoport

Imacsoportunk a Szent Erzsébet év zárásakor, 2007-ben jött létre. Célunk az, hogy közösségben, a Szentlélek indítására saját szavainkkal imádkozzunk. Minden évben Szent Erzsébet tiszteletére tartott ünnepi szentmisénken az imacsoport nagy része az oltár előtt elköteleződik a közösséghez. Ez a kimondott igen nagy erőt ad mindannyiunknak, és érezzük, hogy az Úr is mellénk áll, elhárítja az akadályokat.

2013.08.20.

"GYÖRÖKI ÖRÖMKÖR"

Közösségünk 2007-ben alakult. Az évek alatt változott, formálódott, de sokáig neve nem volt. Pedig az Úr is ezt mondja „Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy.” (Iz 43,1)   Voltak próbálkozások: szőlővesszők, mustármag, bárka, andante (lépésben), parlando (beszélve), KEREKSZOBÁSOK (a plébánia „kerek” szobájában van a székhelyünk).

 Változást az első lelkigyakorlatunk hozott...

2013.08.19.

Szent Ferenc Unokatestvérei

A Szent Ferenc unokatestvérei közösség megalakulásának időpontja 1999-re nyúlik vissza. Az akkor még főként egyetemistákból álló csoport létszáma csupán néhány főre rúgott.
Mára az egykori egyetemisták ugyan befejezték tanulmányaikat, de tagjaink között most is vannak olyanok, akik az iskolapadot koptatják. Korosztályban tehát széles skálát ölelünk fel (20 és 40 év között).

2013.08.17.

Capella

"Kétszeresen imádkozik az, aki énekel..."

"Daloljatok az Úrnak hangos muzsikával..." /97. zsoltár/

A szentmisék ünnepélyessé tételére és az évenként visszatérő szent ünnepkörök méltó megünneplésére alakult kórusunk.

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Baranczó Attila – világi elnök
 • Aranyosi Zsuzsanna
 • Bardócz Johanna
 • Bokros Beáta
 • Gémes Lászlóné
 • Gombás Ferencné
 • Hágen Tamás
 • Horváth József
 • Kerekes Gábor
 • Mercz Gyuláné
 • Szlukovinyi Tamás
 • Sztahura Ágnes
 • Szűcs Orsolya dr.
 • Takács Mariann
 • Ujhelyiné Balkay Andrea
 • Varga Zoltán