Miskolc-Vasgyár

Aktuális

 • 2024.04.13.

  Hirdetések - Húsvét 3. hete

  1. Dr Ternyák Csaba érsek felhívása:

            .„Kedves Testvérek! Ezúton szeretnék köszönetet mondani híveinknek és mindazoknak, akik az elmúlt esztendőben személyi jövedelemadójuk 1 %-áról úgy rendelkeztek, hogy azt a Magyar Katolikus Egyház kapja meg, melynek a rendelkező nyilatkozaton feltüntetendő technikai száma: 0011. A Magyar Állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-ával Egyházukat támogassák. Az így felajánlott összeg arányos része az egyházmegyéhez kerül, amelyből az egyházközségek különféle projektjeit tudjuk támogatni.

            2018. évtől kezdődően a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes.

            Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy köszönetet mondjak híveinknek a sokak által ma is „párbér”-nek, vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért. Ez elsősorban az egyházközségek anyagi alapját, a működési költségeket és az adómentes illetményeket hivatott biztosítani. Nagylelkűségükért ezúton mond köszönetet: Dr. Ternyák Csaba egri érsek.”

  Mi pedig – Szent Ferenc Kistestvérei – kérjük, hogy adójuk második 1 %-val a Magyarok Nagyasszonya Evangelizációs Alapítványt támogassák, mely Alapítvány az egyházközségekért végzett lelkipásztori munkánkat segíti. Az ehhez szükséges adószámot, illetve technikai számot ide kattintva találhatják meg a kedves hívek.

 • 2022.07.25.

  Hágen Pál Tamás primíciája - 2022.

     Hágen Pál Tamás újmisés, aki tempomunkban részesült a keresztség szentségében és sokáig egyházközségünk tagja volt, s akit Dr. Ternyák Csaba érsek atya az idén szentelt pappá, 2022. július 24-én mutatta be egyházközségünkben pirmiciás szentmiséjét. Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2022.06.06.

  Elsőáldozás egyházközségünkben - 2022.

     Június 5-én, Pünkösdvasárnap volt az elsőáldozás egyházközségünkben, amelynek során öten járultak először az Úr asztalához. Az eseményről készült képes beszámolónkat ide kattintva tekinthetik meg.

 • 2021.12.04.

  Hittanosok pályázati videója

    „A keresztény család: az ember szolgálatában álló közösség” című, hittancsoportok számára kiírt pályázaton vettek részt a Vasgyári Plébániához tartozó 4. osztályos hittanosok.

    Pályamunkájuk a következő videóban látható:

 • 2021.12.02.

  Advent a Nyitnikék Óvodában - 2021.

    A Nyitnikék Óvoda óvodásaival meggyújtottuk az adventi koszorú első gyertyáját. Az egész óvoda apraja-nagyja összegyűlt az ünnepségre. Izgatottan várták Ferenc testvért, aki papi palástban megáldotta az adventi koszorút és persze mindenki mást is. Imádsággal és énekkel köszöntöttük Jézust, beszélgettünk a tiszta szívről és a várakozásról, amely Karácsonyig tart. A gyerekek egy verssel készültek, a végén pedig Isten áldását kaptuk mindannyian.

    Áldott adventi készületet kívánunk!

    Az eseményről készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

   

 • 2021.11.18.

  Elsőáldozás plébániánkon

    2021. november 7-én, a 10:00 órakor kezdődő szentmise keretében került sor egyházközségünkben az elsőáldozásra, amely során kilencen járultak először az Úr asztalához. Az eseményről készül képek ide kattintva tekinthetők meg.

 • 2021.10.26.

  Bérmálás egyházközségünkben

    2021. október 24-én került sor a Miskolc-Vasgyári templomban a bérmálás szentségének kiszolgáltatására hat fiatal részére. A pandémia okozta bonyodalmak miatt, a járványra való tekintettel érsek főpásztorunk Antal testvért, a plébánost bízta meg a bérmálás szentségének a kiszolgáltatásával. Az eseményről készült képes beszámolónk ide kattintva tekinthető meg.

 • 2019.12.17.

  Plébániák napja 2019.

     Immár hagyományos módon az idén is megtartottuk az advent harmadik vasárnapja előtti szombaton a plébániák napját a ránk - Szent Ferenc Kistestvéreire bízott egyházközségek tagjainak. az eseményről készült képes beszámolót a képre kattintva tekinthetik meg!

 • 2019.12.17.

  Adventi gyertyagyújtás a Nyitnikék óvodában

     Advent kezdetén a Nyitnikék Óvodában Frenc testvér veztésével ünnepélyesen meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját. Erről készül képes beszámolónkat a képre kattintva tekintheti meg!

 • 2018.08.25.

  Adományok a Miskolc-Vasgyári templom felújítására

   

      Akik közvetlenül az egyházközség bankszámlámlájára szeretnék átutalni adományukat a templom felújítása kapcsán a következő bankszámlaszámra tehetik meg:

  10700086 - 43047109 - 52000001

     Akik pedig egyházi hozzájárulást, vagy más adományt szeretnének a Vasgyári Plébániának bankon keresztül utalni, azok a következő bankszámlaszámra tehetik:

  10700086 - 43047109 - 51100005

      Köszönjük mindenkinek a szívből jövő áldozatát!

Történet

A plébánia (rövid) története

A vízierővel működtetett újmassai-hámori vashámor a XIX. század közepén elavulttá vált, ezért a kincstár 1868-ban Diósgyőrben új vasgyár építését kezdte meg. 1870-ben működésbe lépett a nagyolvasztó, egy évvel később a hengermű. A munkásság, melynek lélekszáma 1895-ben körülbelül 3000 fő volt, ugyanebben az évben a gyárigazgatóság útján templom és plébánia építését szorgalmazta az érseknél, aki egyéb templomépítések miatt kénytelen volt későbbre halasztani az ügyet.

Miserend

2024.03.30.

Hétfő 7:00      
Kedd 7:00   18:00
Szerda 7:00   18:00
Csütötök 7:00   18:00
Péntek 7:00   18:00
Szombat 8:00   18:00
Vasárnap    8:00 10:00   18:00  

   

 

 

 

 

 

Miserend és miseszándékok

A miserendben ott ahol a szentmise ideje után üres a mező, még nincs külön szándéka a szentmisének, ezért ezekre lehet egyéni miseszándékot kérni a szokott rend szerint.

Minden szentmisét a templomban tartunk meg.

Minden hónap 1. vasárnapján a 10:00 órai, a 3. vasárnapján pedig a 18:00 órai szentmise gitáros szentmise.

Szentségek felvétele

A keresztség

Gyermekkeresztség (7 éves korig)
A keresztelendő gyermek szülei jelentkezzenek személyesen vagy telefonon a lelkipásztornál. A keresztséget megelőzően négy alkalommal keresztelési oktatáson kell részt venniük. Ezt követően kerülhet sor a keresztség idejének meghatározására. Keresztelések egyházközségeinkben általában szombaton délelőtt vannak. A keresztelendő gyermek keresztszülője vagy keresztszülői legyen(ek): 16. életévét betöltött, katolikusok, elsőáldozók, bérmálkozók, és – amennyiben házas – egyházi házasságban élők. (CIC 878. kán.) Ha területileg nem a Szent Ferenc Kistestvérei által ellátott egyházközségek egyikéhez tartoznak, szükséges a területileg illetékes plébános engedélye a kereszteléshez.

Közösségek

2019.03.05.

Farsang a cirkusz jegyében - 2019.

A Vasgyári Plébánián, az idei farsang alkalmából, - csak egyszer és csak most! - sátrat vert a világhírű és szenzációs HTK Nagycirkusz.
  Rengete

2016.07.26.

A VI-FI (VasgyárI-iFI) Harsányban

   Számomra ez a pár nap a nehéz utolsó év és érettségi után igazi feltöltődés volt. A stresszes hétköznapokból jó volt kiszakadni, más környezetben lenni kicsit. Pár együtt töltött nap mindig jó egy közösségnek, mert meg tudnak erősödni a kapcsolatok, és jobban megismerhetjük egymást...

2016.01.21.

A Szent Pál Közösség

  Közösségünk gyökerei a 2000. évre vezethetőek vissza. Szent Ferenc Kistestvérei, az Egri Főegyházmegyében elsőként, meghívta a Neokatekumenális Utat a Vasgyári Plébániára. Hosszú katekézisek gyümölcseként megalakult egy kis maroknyi közösség...

2013.08.20.

"GYÖRÖKI ÖRÖMKÖR"

Közösségünk 2007-ben alakult. Az évek alatt változott, formálódott, de sokáig neve nem volt. Pedig az Úr is ezt mondja „Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy.” (Iz 43,1)   Voltak próbálkozások: szőlővesszők, mustármag, bárka, andante (lépésben), parlando (beszélve), KEREKSZOBÁSOK (a plébánia „kerek” szobájában van a székhelyünk).

 Változást az első lelkigyakorlatunk hozott...

Képviselőtestület

A plébániai képviselőtestület tagjai

 • Baranczó Attila – világi elnök
 • Aranyosi Zsuzsanna
 • Bardócz Johanna
 • Bokros Beáta
 • Gémes Lászlóné
 • Gombás Ferencné
 • Hágen Tamás
 • Horváth József
 • Kerekes Gábor
 • Mercz Gyuláné
 • Szlukovinyi Tamás
 • Sztahura Ágnes
 • Szűcs Orsolya dr.
 • Takács Mariann
 • Ujhelyiné Balkay Andrea
 • Varga Zoltán